Overlayudskrivning kan ikke udføres

Kan ikke udføre overlayudskrivning

Årsag 1.

Opløsningen på udskiftsdata adskiller sig fra formularfilen.
Løsning 1.
For UFR II/LIPSLX/PCL6-driveren skal du ændre opløsningen i henhold til den følgende procedure.
(1) Åbn fanen [Kvalitet].
(2) Klik på [Avancerede indstillinger] → vælg [Opløsning].
(3) For [Opløsning] skal du indstille samme opløsning som for formularfilen.
Løsning 2.
For PS3-driveren skal du ændre opløsningen i henhold til den følgende procedure.
(1) Åbn fanen [Kvalitet].
(2) For [Opløsning] skal du indstille samme opløsning som for formularfilen.

Årsag 2.

[Sort/hvid] er blevet angivet for [Farvestatus], og der er blevet indstillet en farveformular.
Løsning
Skift [Farvestatus] på arket [Grundlæggende indstillinger] til [Farve].

Kan ikke bruge den tidligere gemte overlayformular

Årsag

Indstillingerne for overlayudskrivning er ikke konfigureret korrekt.
Løsning
Kontrollér indstillingerne i henhold til den efterfølgende procedure.
(1) Åbn fanen [Sideopsætning].
(2) Klik på [Sideindstillinger].
(3) I den viste dialogboks vises arket [Overlay].
(4) Bekræft, at [Behandlingsmetode] > [Brug overlayudskrivning] er valgt.

Relaterede emner