Arket [Sideopsætning]

Du kan indstille sidestørrelse, udskriftsretningen, layoutindstillinger osv.
Afhængigt af den anvendte driver eller enhed kan du muligvis ikke indstille nogle af de funktioner, der beskrives her.
[Sidestørrelse]
Viser papirstørrelsen på de printdata, der forberedes i app'en.
[Outputstørrelse]
Vælg den faktiske sidestørrelse, du vil udskrive på. Hvis du vælger en størrelse, der er forskellig fra [Sidestørrelse], forstørres eller formindskes udskriftsdataene, så de passer til den indstillede sidestørrelse ved udskrivning.
[Oplysninger om konvolutudskrivning] > dialogboksen [Udskriv konvolut]
Følg guiden for at konfigurere de indstillinger, der er nødvendige for udskrivning på konvolutter.
Du kan konfigurere følgende indstillinger, der findes på separate faner.
[Outputstørrelse]/[Papirkilde]/[Papirtype]/[Papirretning]/[Roter udskriftsdata 180 grader]
[Kopier]
Angiver hvor mange kopier, der skal printes.
[Papirretning]
Angiver udskriftsdataenes retning.
[Sidelayout]
Angiver, hvor mange sider der skal udskrives på hvert papirark.
[Oplysninger om plakat] > dialogboksen [Oplysninger om plakat]
Gør det muligt at angive detaljerede indstillinger ved udskrivning af en plakat.
[+][-]
[Siderækkefølge]
Angiver siden, der skal udskrives.
[Manuel skalering]
Angiver et forstørrelses- eller formindskelsesforhold for udskrivning.
[Brug 1 på 1 til enkeltsidet data]
Hvis du udskriver flere sider på hvert ark, udskrives enkeltsidet data på ét ark.
[Vandmærke]
Overlejrer og udskriver halvgennemsigtige tegn såsom [TOP SECRET] eller [KLADDE] oven på udskriftdata.
[Rediger vandmærke] > dialogboksen [Rediger vandmærke]
Gør det muligt at oprette og tilføje et nyt vandmærke.
[+][-]
[Brugerdefineret papirstørrelse] > dialogboksen [Indstillinger for brugerdefineret papirstørrelse]
Gør det muligt for dig at registrere en ønsket papirstørrelse og bruge den til udskrivning.
[+][-]
[Sideindstillinger] > dialogboksen [Sideindstillinger]
Angiver layoutindstillinger som f.eks. kanter, dato, sidetal osv. og indstillinger for overlayudskrivning.
Dette giver også mulighed for at et dokumentnavn, computernavn og udskrivningstidspunkt kan indsættes. Visningsformatet for datoer og tidspunkter afhænger af operativsystemets indstillinger.
[+][-]
[Gendan standarder]
Vender alle indstillingerne tilbage til deres standardværdier.

Relaterede emner