Udskrivningsresultaterne er utilfredsstillende

Sidelayoutet er ikke korrekt

Hvis udskriftområdet på siden ikke er placeret korrekt, eller hvis en del af det udskrevne område mangler, skal følgende kontrolleres.

Årsag 1.

Udskriftsdata er ikke indstillet i udskriftsområdet.
Løsning
Bekræft enhedens udskriftsområde og ret udskriftsdata i det program, du bruger.

Årsag 2.

Indstillingerne [Outputstørrelse] i arket [Grundlæggende indstillinger], [Sideopsætning] eller [Særlige indstillinger] stemmer ikke overens med den faktiske størrelse på det papir, som er lagt i enheden.
Løsning
Sørg for at indstillingen [Outputstørrelse] matcher størrelsen på papiret i enheden.

Årsag 3.

Forstørrelsesforholdet er ikke korrekt indstillet for udskriftdata.
Løsning
Ændr indstillingerne på fanen [Grundlæggende indstillinger] eller [Sideopsætning] > [Manuel skalering] > [Skalering].

Årsag 4.

Indbindingsmargenen er for stor, så der er ikke nok plads på siden til udskriftet.
Løsning
Ændr indstillingerne på fanen [Efterbehandling] > [Indb.margen].

Årsag 5.

Data, der indeholder forskellige sidestørrelser, udskrives med 2-sidet udskrivning og skaleringssæt.
Løsning
Hvis sidestørrelsen af de data, der skal udskrives, er forskellig for forsiden og bagsiden, ændres bagsidens layout, så det matcher forsidens størrelse.
Dette kan muligvis undgås ved at vælge [Deaktiveret] for [Andre indstillinger] > [Spooling på host] på fanen [Enhedsindstillinger].

En del af udskriften matcher ikke det, der vises på skærmen

Årsag

Programmet anvender data i EMF-format, som ikke kan behandles af sideprintere.
Løsning
På fanen [Efterbehandling], skal du klikke på [Avancerede indstillinger] og dernæst vælge [Fra] fra [EMF-spooling].

Indstillingerne afspejles ikke i udskriftsresultaterne

Årsag

Funktioner, der ikke kan aktiveres samtidigt, indstilles i applikationen og i driveren.
Løsning
Indstillingerne kan muligvis afspejles i resultaterne ved kun at indstille dem i driveren.

Relaterede emner