Täydellinen sidonta

Lisää liima sisällön sisämarginaalin puolelle, mikä sulkee sisällön kanteen vihon luomiseksi.
1.
Avaa [Viimeistely]-välilehti.
2.
Valitse [Täydellinen sidonta [1-puolinen]] tai [Täydellinen sidonta [2-puolinen]] kohdasta [Tulostustyyli].
3.
Vahvista [Asetusluettelo]-sisältö.
4.
Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta [Täydellisen sidonnan asetukset] → määritä tarvittavat asetukset.
Kun tulostat kanteen, valitse [Asettele tiedot samankokoisina kuin kannessa] kohdasta [Täydellisesti sidotun kannen asetukset] > [Tulostustyyli] → määritä [Etukannen tulostuspuoli]/[Takakannen tulostuspuoli].
Kun muokkaat viimeistelykokoa, napsauta [Viimeistelysäätö]-painiketta → määritä tarvittavat asetukset → napsauta [OK]-painiketta.
5.
Napsauta [OK]-painiketta.

Aiheeseen liittyvää