[Viimeistely]-välilehti

Voit määrittää sivun asettelutulostukseen ja viimeistelyyn liittyviä asetuksia, kuten lajittelun, nidonnan jne.
Käytettävän ajurin tai laitteen mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Tulostustyyli]
Määrittää tulostustietojen tulostustavan. [Tulostustyyli]-kohdasta valitun asetuksen mukaan näytetyt asetukset muuttuvat seuraavasti.

Kun [1-puolinen tulostus] tai [2-puolinen tulostus] on valittuna

[Tulosta käyttäen sekapaperikokoja/-suuntia]/[Tulosta eri suunnissa]
Voit tulostaa tietoja, joissa yhdistyy eri sivukokoja ja suuntia.
[Tiedot] > [Lisäasetukset]-valintaikkuna
Voit määrittää sivukokoyhdistelmän ja paperin tasaustavan, kun tulostetaan tietoja, joissa yhdistyy eri sivukokoja ja suuntia.
[Taittoasetukset] > [Taittoasetukset]-valintaikkuna
Tekee tulostettuun paperiin taiton, jotta se on helpompi taittaa. Voit myös valita taittojen määrän.
[Sidontakohta]
Asettaa sidottavan paperin reunan.
Jos muutat [Suunta]-asetusta [Perusasetukset]/[Sivun määritykset] -välilehdessä, [Sidontakohta] muuttuu vasempaan reunaan tai yläreunaan. Pitkän reunan/lyhyen reunan sijaintisuhde säilyy.
[Sisämarginaali] > [Sisämarginaalin asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää sisämarginaalin.
[Viimeistely]
Määrittää sivujen järjestyksen ja sen, nidotaanko sivut tulostettaessa useita kappaleita.
Lajittelu
Ryhmittely
Siirto
Kääntö
Rei'itys
Nidonta
Eko (Ei nidontaa)
[+][-]
[Siirto]
Tulostaa jokaisen kappaleen erikseen. Voit määrittää siirrettävien kopioiden määrän kohdassa [Kopioiden määrä siirtoa varten].
[Kääntö]
Tulostaa kunkin kappaleen 90 asteen kulmassa suhteessa edeltävään ja seuraavaan kappaleeseen.
[Rei'itys]
Tulostaa asiakirjan ja lisää reiät rengassidontaa varten.
[Taitto]
Taittaa sivut yhdellä eri tavoista niitä tulostettaessa.
C-taitto (C-satulataitto)
Z-taitto
Puolitaitto (Satulataitto)
Z-paljetaitto
Kaksinkertainen rinnakkaistaitto
[Taittotiedot] > [Taittotiedot]-valintaikkuna
Voit asettaa taittosuunnan. Satulataittoa varten voit määrittää yhdessä taitettavien arkkien määrän.
[+][-]
[Perforointi]
Perforoi tulostetun paperin. Voit myös valita perforointien määrän.
[Paperitulostus]
Valitse tulostetun paperin tulostuskohde.
[Pinon tiedot] > [Pinon tiedot] -valintaikkuna
Voit asettaa tulostettavien kappaleiden määrän ja automaattisen ulossyötön ajoituksen.

Kun [Vihkotulostus] on valittuna

[Vihko] > [Vihkon lisäasetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää vihkotulostuksen lisäasetuksia, kuten sisämarginaalin, siirtymän korjauksen ja käytettävän paperin.
[+][-]
[Satulanidonnan asetus]
Tulostaa vihkosen, jonka arkit on taitettu puoliksi ja nidottu keskeltä. Kun hienosäädetään sivujen reunojen tasausta, valitse [Taitto + Satulanidonta + Leikkaus]/[Taitto + Leikkaus], sitten aseta [Leikkausasetukset] [Viimeistely]-välilehdessä.
[Taittoasetukset] > [Taittoasetukset]-valintaikkuna
Tekee tulostettuun paperiin taiton, jotta se on helpompi taittaa. Voit myös valita taittojen määrän.
[Leikkausasetukset]
Määritä leikkausleveys ja säätötapa.
[+][-]
[Siirto]
Tulostaa jokaisen kappaleen erikseen. Voit määrittää siirrettävien kopioiden määrän kohdassa [Kopioiden määrä siirtoa varten].

Kun [Täydellinen sidonta [1-puolinen]] tai [Täydellinen sidonta [2-puolinen]] on valittuna

[Asetusluettelo]
Näyttää nykyiset täydellisen tulostuksen asetukset listana.
[Täydellisen sidonnan asetukset] > [Täydellisen sidonnan asetukset] -valintaikkuna
Voit valita täydellisessä sidonnassa käytettävän paperikoon, kannet ja viimeistelykoon.
[+][-]

[Laajennetut asetukset] > [Laajennetut asetukset] -valintaikkuna
Mahdollistaa yksityiskohtaisten viimeistelyasetusten määrittämisen. Valitse asetus, jonka haluat määrittää kohdassa [Asetusten luettelo], ja valitse asetus pudotusvalikosta.
[+][-]
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki asetukset oletuksiksi.

Aiheeseen liittyvää