Tabblad [Afwerking]

U kunt instellingen met betrekking tot lay-out, afdrukken en afwerking, zoals sorteren, nieten enz., configureren.
Afhankelijk van het stuurprogramma of apparaat dat u gebruikt, kunt u mogelijk bepaalde functies die in dit document worden beschreven, niet configureren.
[Afdrukstijl]
Specificeert een modus voor het uitvoeren van afdrukgegevens. Afhankelijk van uw selectie voor [Afdrukstijl] wijzigen de weergegeven instellingen als volgt:

Wanneer [Enkelzijdig afdrukken] of [Dubbelzijdig afdrukken] wordt geselecteerd

[Afdrukken met verschillende papierformaten/afdrukstanden]/[Afdrukken in verschillende afdrukstanden]
Hiermee kunt u gegevens afdrukken die verschillende paginaformaten en afdrukrichtingen combineren.
[Details] > Dialoogvenster [Gedetailleerde instellingen]
Hiermee kunt u de combinatie van paginaformaten en uitlijnmethodes van pagina's instellen als u gegevens afdrukt die verschillende paginaformaten en afdrukrichtingen combineren.
[Instellingen voor vouwen] > Dialoogvenster [Instellingen voor vouwen]
Hiermee maakt u een vouw in afgedrukt papier zodat dit eenvoudiger kan worden gevouwen. U kunt ook het aantal vouwen instellen.
[Inbindlocatie]
Stelt de bindrand van het papier in.
Als u de [Afdrukstand] wijzigt in het tabblad [Algemene instellingen]/[Pagina-instelling], dan verschuift de [Inbindlocatie] naar links of boven. De positieverhouding tussen lange zijde/korte zijde blijft ongewijzigd.
[Rugmarge] > Dialoogvenster [Rugmarge-instellingen]
Hiermee kunt u de breedte van de rugmarge instellen.
[Afwerking]
Stelt de paginavolgorde in en of de pagina's moeten worden geniet bij het afdrukken van meerdere exemplaren.
Sorteren
Groeperen
Verschuiving
Roteren
Perforeren
Nieten
Eco (zonder nieten)
[+][-]
[Verschuiving]
Voert elk exemplaar afzonderlijk uit. U kunt instellen hoeveel exemplaren er worden verschoven bij [Aantal exemplaren voor verschuiving].
[Roteren]
Voert elk exemplaar 90 graden gedraaid ten opzichte van het vorige en volgende exemplaar uit.
[Perforeren]
Hiermee wordt document uitgevoerd met meerdere gaten zodat het kan worden ingebonden.
[Vouw]
Vouwt pagina's in een van diverse vormen bij het uitvoeren.
C-vormige vouw (C-vormige vouw voor nietjes)
Z-vormige vouw
Halve vouw (Vouw voor nietjes)
Accordeon z-vormige vouw
Dubbele parallelle vouw
[Vouwdetails] > Dialoogvenster [Vouwdetails]
Hiermee kunt u de richting van de vouw instellen. Voor vouwen voor nietjes kunt u het aantal vellen papier opgeven dat samengevouwen moet worden.
[+][-]
[Perforatie]
Hiermee perforeert u het afgedrukte papier. U kunt ook het aantal perforaties selecteren.
[Uitvoerlade]
Specificeert een uitvoerbestemming voor het afgedrukte papier.
[Stapeldetails] > Dialoogvenster [Stapeldetails]
Stelt u in staat om het aantal uit te voeren exemplaren in te stellen, evenals de tijdsinstelling voor automatisch uitwerpen.

Wanneer [Boekje afdrukken] geselecteerd is

[Boekje] > Dialoogvenster [Gedetailleerde instellingen voor boekje]
Hiermee kunt u gedetailleerde instellingen voor het afdrukken van boekjes instellen, zoals rugmarge, verplaatsingscorrectie, en het te gebruiken papier.
[+][-]
[Instelling Inbinden met nietjes]
Drukt een boekje af dat in twee geplooid wordt en geniet wordt in het midden. Als u wilt bijsnijden om de randen van de pagina uit te lijnen, selecteert u [Vouw + Inbinden met nietjes + Bijsnijden]/[Vouw + Bijsnijden] en stelt u vervolgens [Bijsnijdinstellingen] in op het tabblad [Afwerking].
[Instellingen voor vouwen] > Dialoogvenster [Instellingen voor vouwen]
Hiermee maakt u een vouw in afgedrukt papier zodat dit eenvoudiger kan worden gevouwen. U kunt ook het aantal vouwen instellen.
[Bijsnijdinstellingen]
Schakelt de methode voor de aanpassing van de breedte van het bijsnijden om.
[+][-]
[Verschuiving]
Voert elk exemplaar afzonderlijk uit. U kunt instellen hoeveel exemplaren er worden verschoven bij [Aantal exemplaren voor verschuiving].

Wanneer [Garenloos innaaien [enkelzijdig]] of [Garenloos innaaien [dubbelzijdig]] wordt geselecteerd

[Instellingenlijst]
Geeft de huidige instellingen voor garenloos innaaien weer in een lijst.
[Instellingen Garenloos innaaien] > Dialoogvenster [Instellingen Garenloos innaaien]
Hiermee kunt u het papierformaat, de omslagen en het afwerkingsformaat voor garenloos innaaien instellen.
[+][-]

[Geavanceerde instellingen] > Dialoogvenster [Geavanceerde instellingen]
Stelt u in staat gedetailleerde afwerkingsinstellingen in te stellen. Selecteer het instellingsitem dat u wilt opgeven in de [Lijst met instellingen] en selecteer een instelling uit de vervolgkeuzelijst.
[+][-]
[Standaardwaarden herstellen]
Stelt alle instellingen weer in op de standaardwaarden.

Verwante onderwerpen