Opprette et hefte med et annet papir til fremsiden

Du kan legge til en fremside til dataene for hefteutskrift, og bruke et annet papir enn for hovedteksten, til fremside.
Punktene i dialogboksen [Detaljerte innstillinger for hefte] > arket [Innstillinger for papirkilde/forside], kan også konfigureres fra arket [Papirkilde], inkludert [Papirvalg] > [Forskjellig for forside og øvrige sider].
1.
Vis [Grunninnstillinger]- eller [Etterbehandling]-arket.
2.
Velg [Utskrift av hefte] mellom [Enkeltsidig/Dobbeltsidig/Utskrift av hefte] eller [Utskriftsstil].
3.
Klikk på [Hefte].
4.
I den viste dialogboksen, viser arket [Innstillinger for papirkilde/forside].
5.
Aktiver [Angi papir for forside].
6.
Velg [Velg etter] > [Papirkilde] or [Papirtype].
7.
I [Forside] angir du papirkilde eller papirtype som skal brukes til utskrift av fremsiden.
8.
Klikk [OK] i [Detaljerte innstillinger for hefte]-dialogboksen.

Relaterte emner