Utskrift av flere filer sammen

Du kan kombinere flere filer for å lage én fil og skrive den ut. Du kan endre utskriftsinnstillingene for å redigere den kombinerte filen ved å bruke Canon PageComposer.
Her forklares prosedyren for utføring av operasjoner fra ikoner i verktøylinjen til Canon PageComposer. Du kan også utføre operasjoner fra menyen.
1.
Vis det aktuelle arket fra skjermbildet for utskriftinnstillinger for driveren.
2.
Velg [Rediger og forhåndsvis] fra [Utskriftsmetode] → klikk på [OK].
Dersom du vil stille inn utskriftsmetode for den kombinerte filen, klikker du på [Detaljer] → velg utskriftsmetode fra [Utskriftsmetode etter redigering og forhåndsvisning] → klikk på [OK].
3.
Klikk på [OK] på skjermbildet for utskriftinnstillinger → klikk på [Skriv ut] eller [OK] på skjermbildet for utskrift.
Hovedskjermen Canon PageComposer vises.
4.
Gjenta trinnene 1 til 3 for hver fil du vil skrive ut i kombinasjon.
5.
På Canon PageComposer hovedskjermen, velg filene du vil kombinere fra listen → klikk [] (Kombiner dokumenter).
6.
I [Kombiner]-dialogboksen, angi et navn i [Dokumentnavn] dersom det behøves.
7.
Dersom du ønsker å endre utskriftsinnstillingene, klikk på [Utskriftsinnstillinger]-arket → still inn de nødvendige innstillingene → klikk på [Kombiner].
Du kan sjekke de gjeldende innstillingene i forhåndsvisningen.
Dersom du vil slette en side, velg siden i forhåndsvisningen → klikk [Slett].
8.
På Canon PageComposer-hovedskjermen, velg den kombinerte filen → klikk [] (Skriv ut).

Relaterte emner