Canon PageComposer

Du kan kombinere data som er opprettet med forskjellige programmer, i én utskriftsfil.
Hovedskjermen i Canon PageComposer åpnes når du skriver ut vha. [Rediger og forhåndsvis] driverfunksjonen.

[Fil] meny

[Skriv ut]/[] (Skriv ut)
Skriver ut valgt(e) fil(er).
[Utskriftsprøve]/[] (Utskriftsprøve)
Gjennomfører sikker utskrift av valgt(e) fil(er).
[Forhåndsvisning]/[] (Forhåndsvisning)
Forhåndsviser utskrift av valgte fil.
[Avslutt]
Lukker Canon PageComposer-hovedskjermen.

[Rediger] meny

[Slett]/[] (Slett dokument)
Sletter valgt(e) fil(er).
[Dupliser]/[] (Dupliser dokument)
Dupliserer valgt(e) fil(er).
[Kombiner]/[] (Kombiner dokumenter) > [Kombiner]-dialogboksen
Kombinerer valgte filer for å opprette én, og lar deg spesifisere et navn og konfigurere innstillingene for den kombinerte filen.
[+][-]
[Skill]/[] (Separer dokumenter)
Skiller den kombinerte filen du har valgt.
[Endre utskriftsinnstillinger]/[] (Endre utskriftsinnstillinger) > [Endre utskriftsinnstillinger]-dialogboksen
Endrer navnet og innstillingene for valgte fil.
[+][-]
[Velg alle]
Velge alle filene i listen.

[Flytt til] meny

[Topp]/[Forrige]/[Neste]/[Siste]
[] (Topp)/[] (Forrige)/[] (Neste)/[] (Siste)
Lar deg endre rekkefølgen ved å flytte valgt(e) fil(er).

[Hjelp] meny

[Hjelp]
Viser online hjelp.
[Om]
Viser versjonen av Canon PageComposer.

Relaterte emner