Å sette utskriftsjobber på vent

Du kan sende utskriftsdata til en ventekø (det midlertidige lagringsområdet) på enheten. Du kan også endre utskriftsrekkefølgen eller innstillingene til lagret data fra kontrollpanelet på enheten eller på den eksterne UI-en.
1.
Vis det aktuelle arket fra skjermbildet for utskriftinnstillinger for driveren.
2.
Velg [Hold] fra [Utskriftsmetode] → klikk på [Detaljer].
3.
I [Hold-detaljer]-dialogboksen, angi navnet til dataen.
Dersom du vil angi et ønsket navn, velg [Navn på data som skal holdes] > [Angi navn] → angi navnet i [Navn].
Dialogboksen [Hold-detaljer] vises også når du faktisk skriver ut, noe som lar deg bekrefte eller endre det angitte navnet.
4.
Klikk på [OK].

Relaterte emner