[Enhetsinnstillinger] Ark

Du kan konfigurere alternativer for enhetsinnstillinger, så som konfigurasjonsprofil som passer til innstillingene dine for enheten og administratoren.
Når du stiller inn en konfigurasjonsprofil, stilles optimale verdier for enheten automatisk inn for hvert punkt. Se følgende lenke for detaljer.
Det kan hende at du ikke kan stille inn noen av funksjonene som beskrives her, avhengig av hvilken driver eller enhet du bruker.
[Enhetsinformasjon]
Viser om enhetsstatusen er innstilt automatisk eller manuelt. Ved henting og anvendelse av enhetsinformasjonen på [Enhetsinnstillinger] arket, klikk [] (Hent enhetsstatusinformasjon).
[+][-]
[Konfig.profil]
Viser anvendt konfigurasjonsprofil.
[Endre] > [Endre konfigurasjonsprofil]-dialogboksen
Lar deg endre eller importere en konfigurasjonsprofil.
[+][-]
[] (Eksporter) > [Eksporter konfigurasjonsprofil]-dialogboksen
Lar deg eksportere og lagre gjeldende innstillinger på [Enhetsinnstillinger] som en konfigurasjonsprofilfil (*.typ).
[Enhetstype]
Stiller inn enhetstype.
[Etterbehandlingsinnstillinger]
Stiller inn etterbehandlingsfunksjonene til enheten.
[Papirkildeinnstillinger]
Viser papirkildealternativene tilkoblet enheten.
[Format i papirskuffer] > [Format i papirskuffer]-dialogboksen
Lar deg angi papirstørrelse og papirtype for hver papirkilde.
[Innstillinger for papirstørrelse] > [Innstillinger for papirstørrelse]-dialogboksen
Gjør det mulig å innstille papirstørrelsene som skal brukes.
[Papirkilde] > [Papirkilde]-dialogboksen
Lar deg angi papirkildealternativene tilkoblet enheten.
[Utskriftsinnstillinger]
Viser papirutskriftsalternativene tilkoblet enheten.
[Innstillinger for papirskuff] > [Innstillinger for papirskuff]-dialogboksen
Lar deg angi papirkildealternativene tilkoblet enheten.
[Andre innstillinger]
Lar deg konfigurere administratorinnstillinger relatert til enheten.
[Spooling på vertsmaskin]
Angir om behandling av utskriftsdata utføres på verten (datamaskinen) eller på enheten.
Hvis du velger [Auto], utføres behandling på enheten når det er mulig å kun bruke enhetsfunksjoner. Dette øker utskriftshastigheten.
[PS-utskrift fra program]
Angir om et program skal sende PostScript-kode direkte til skriveren.
Utskriftsresultatet for brosjyreutskrift og overleggsutskrift kan variere etter innstillingen for denne funksjonen.
[Angi brukerinformasjon]
Lar deg angi et brukernavn som skal brukes for utskriftsjobber og PIN-koden brukt for sikker utskrift.
[Innstillinger] > [Innstillinger for brukerinformasjon]-dialogboksen
[+][-]
[Brukeradministrasjon]
Stiller inn typen autentiseringsfunksjon som skal brukes.
[Innstillinger] > [Innstillinger for avdelings-ID/PIN-kode]-dialogboksen
Lar deg konfigurere detaljerte innstillinger når du velger [Administrasjon av avdelings-ID] fra [Brukeradministrasjon].
[+][-]
[Innstillinger] > [Innstillinger for brukerautentisering]-dialogboksen
Lar deg konfigurere detaljerte innstillinger når du velger [Brukerautentisering] fra [Brukeradministrasjon].
[+][-]
[Enhetens funksjon for sikker utskrift]
Bygger inn informasjon om begrensning og sporing i utskriftsdata som et punktmønster når du bruker pakken for dokumentskannelås.
[Om]
Viser driverversjonen.
[Language Settings] > [Language Settings]-dialogboksen
Lar deg endre visningsspråk.
[Spesielt] > [Spesialinnstillinger]-dialogboksen
Gir deg mulighet til å angi [Fiks [Utskriftsmetode] som [Lagre]].
[Funksjon] > [Funksjonsinnstillinger for enhet]-dialogboksen
Viser funksjons-ID-en for kontrolleren og funksjonsversjonen for enheten. Du kan også angi et navn for enheten.
[Skriftinnstillinger] > [Skriftinnstillinger]-dialogboksen
Lar deg erstatte skriverskrifter for TrueType-skrifter.
[Detaljer] > [Detaljerte innstillinger]-dialogboksen
Lar deg konfigurere innstillingene på utskriftskjermen til driveren. Elementer med [] stilles automatisk inn med funksjonen for henting av enhetsinformasjon. Det kan hende at elementer med [] må stilles inn manuelt.
VIKTIG
Hvis du angir en papirkilde som ikke er installert i skriveren, brukes papiret fra skriverens prioriterte papirkilde.
Hvis papirkilden du har angitt, ikke samsvarer med papirstørrelsen/-typen, oppstår det en feil.
Dersom du spesifiserer [Etterbehandlingsinnstillinger] (dobbeltsidig utskrift, stifting, osv.) på en enhet som ikke har disse funksjonene, vil utskrift kun gjennomføres uten disse funksjonene. For eksempel, hvis du angir dobbeltsidig utskrift for en skriver som ikke støtter dobbeltsidig utskrift, skrives dokumentet ut på den ene siden av arket.
Dersom du velger [Lagre] fra [Utskriftsmetode] ved utskrift fra en enhet som ikke støtter bokslagring, vil dataen skrives ut som vanlig. Dersom en feil vises på berøringsskjermen til enheten og enheten går offline, blir dataen skrevet ut når enheten går online igjen.
Dersom du stiller inn styringsfunksjonen for avdelings-ID eller brukerautentiseringsfunksjonen når du skriver ut fra en enhet som ikke har disse funksjonene vil en feil forekomme.
Hvis du aktiverer [Utfør behandling med utskriftsprosessor] i [Andre innstillinger]-arket av [Detaljerte innstillinger]-dialogboksen, er brukbare funksjoner begrenset. For detaljer, se Les meg-filen.

Relaterte emner