Utskriftsresultatene er for mørke eller for lyse

Grunn

Fargene på dataskjermen og på utskriften er ulike fordi metodene for fargerepresentasjon er ulike.
Utbedring 1.
For driveren UFR II/LIPSLX/PCL6 endres fargeinnstillingene med følgende fremgangsmåte.
(1) Vis [Kvalitet]-arket.
(2) Velg [Manuelle fargeinnstillinger] eller [Manuelle gråtoneinnstillinger] → klikk på [Fargeinnstillinger] eller [Gråtoneinnstillinger].
(3) På [Fargejustering]- eller [Gråtonejustering]-arket, endres lysstyrken med glidebryteren.
Utbedring 2.
For PS3-driveren, endres fargeinnstillingene med følgende fremgangsmåte.
(1) Vis [Farge]-arket → klikk [Detaljer].
(2) Velg [Lysstyrke] i [Detaljerte innstillinger]-dialogboksen → juster lysstyrken ved hjelp av glidefeltet.

Relaterte emner