Drukowanie broszury szytej zeszytowo

Podczas tworzenia i drukowania broszury wydrukowane strony mogą być zszywane w środku. W przypadku niektórych urządzeń można też przyciąć i wyrównać brzegi stron.
1.
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Wykończenie].
2.
Wybierz pozycję [Drukowanie broszury] w obszarze [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] lub [Styl drukowania].
3.
Wybierz metodę wykańczania w obszarze [Ustawienie szycia zeszytowego].
W przypadku wybrania opcji [Składanie + Szycie zeszyt. + Przycin.]/[Składanie + przycinanie] w obszarze [Ustawienie szycia zeszytowego] wykonaj poniższe kroki.
4.
Wyświetl kartę [Wykończenie].
5.
Wybierz metodę dopasowania szerokości przycinania w obszarze [Ustawienia przycinania] → podaj wartości odpowiednie dla wybranej metody.

Tematy pokrewne