Prasowanie szwów dla wydruków podczas tworzenia broszur zszywanych zeszytowo

Podczas drukowania broszur szytych zeszytowo szyte miejsce może być prasowane na płasko.
1.
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Wykończenie].
2.
Wybierz pozycję [Drukowanie broszury] w obszarze [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] lub [Styl drukowania].
3.
Wybierz metodę wykańczania w obszarze [Ustawienie szycia zeszytowego].
W przypadku wybrania opcji [Składanie + Szycie zeszyt. + Przycin.]/[Składanie + przycinanie] w obszarze [Ustawienie szycia zeszytowego] ustaw metodę dopasowania szerokości przycinania na karcie [Wykończenie].
4.
Kliknij opcję [Broszura].
5.
W otwartym oknie dialogowym wyświetl kartę [Ustawienia broszury].
6.
Wybierz opcję [Prasowanie szwów] → określ siłę prasowania szwów w polu [Dopasowanie prasowania szwów].
7.
Kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne