Karta [Kolor] (PS3)

Można przełączać między wykonywaniem wydruków kolorowych i czarno-białych oraz dostosować kolory.
W zależności od stosowanego urządzenia konfiguracja niektórych funkcji opisanych w niniejszym dokumencie może nie być możliwa.
UWAGA
Jeżeli zostanie wybrana pozycja [Ustawienia domyślne drukarki], stosowane jest ustawienie urządzenia.
[Tryb koloru]
Przełącza między drukowaniem kolorowym a czarno-białym. Aby automatycznie wykrywać, czy dana strona ma być drukowana w kolorze lub czerni i bieli, wybierz opcję [Autom. [Kolor/Czarno-biały]].
[Tryb dopasowania RGB]
Pozwala wybrać tryb dopasowania kolorów dla wejściowych danych RGB.
Jeżeli wybrano ustawienie [Profil łącza urządzenia], używany jest profil uwzględniony w kombinacji światła w otoczeniu i profilów przestrzeni kolorów. Optymalne ustawienia można wybrać z listy [Kolory wejściowe RGB [Jasność + Przestrzeń kolorów]].
[Profil źródłowy RGB]
Umożliwia wybranie profilu RGB zgodnego z monitorem i stosowanego podczas drukowania danych RGB. Jeżeli wybrano ustawienie [Brak], separacja kolorów danych RGB i konwersja na dane CMYK jest wykonywana bez stosowania profilu RGB.
[+][-]
[Metoda dopasowania RGB]
Umożliwia wybranie metody drukowania podczas stosowania profilu wejściowego RGB.
[+][-]
[Przetwarzanie RGB tylko w czerni]
Umożliwia drukowanie danych czarnych i szarych kolorów z równoważnym współczynnikiem R do G do B przy użyciu wyłącznie czarnego (K) toneru. Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, używane są tonery CMYK i stosowane są ustawienia wybrane dla opcji [Profil wydruku].
[Kolory wejściowe RGB [Jasność + Przestrzeń kolorów]]
Umożliwia wybranie ustawień światła w otoczeniu, temperatury barwowej i przestrzeni kolorów monitora, stosowanych w odniesieniu do profilu Device Link dla danych wejściowych RGB.
[Tryb dopasowania CMYK]
Pozwala ustawić tryb dopasowania kolorów dla wejściowych danych CMYK.
Jeżeli wybrano ustawienie [Profil łącza urządzenia], używany jest profil uwzględniony w kombinacji światła w otoczeniu i profilów przestrzeni kolorów. Optymalne ustawienia można wybrać z listy [Kolory wejściowe CMYK [Jasność + Przestrzeń kolorów]].
[Profil symulacji CMYK]
Umożliwia wybranie profilu symulacji CMYK. Jeżeli wybrano ustawienie [Brak], model kolorów zależny od urządzenia jest stosowany bez stosowania profilu CMYK.
[Metoda dopasowania CMYK]
Umożliwia wybór metody drukowania po zastosowaniu profilu symulacji CMYK.
[+][-]
[Przetwarzanie CMYK tylko w czerni]
Umożliwia drukowanie danych czarnych i szarych kolorów przy użyciu wyłącznie czarnego (K) toneru. Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, używane są tonery CMYK i stosowane są ustawienia wybrane dla opcji [Profil wydruku].
[Kolory wejściowe CMYK [Jasność + Przestrzeń kolorów]]
Umożliwia wybranie ustawień światła w otoczeniu, temperatury barwowej i przestrzeni kolorów monitora, stosowanych w odniesieniu do profilu Device Link dla danych wejściowych CMYK.
[Profil wydruku]
Pozwala na wybór profilu określającego atrybuty kolorów, zgodnie z używanym urządzeniem lub rodzajem papieru.
[+][-]
[Profil GCR 100%]
Umożliwia dostosowanie gęstości toneru w celu eliminacji zmian gęstości druku linii i tekstu.
Polecenie [Szczegóły] > okno dialogowe [Ustawienia szczegółowe]
Umożliwia konfigurowanie szczegółowych ustawień dostosowania kolorów.
[+][-]
[Przywróć domyślne]
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień na tym arkuszu.

Tematy pokrewne