Inställningar för enhetsfunktioner

Passande inställningar för enheten behövs för att använda enhetens unika funktioner. Om enhetsinformation hämtas under installationen används enhetens passande inställningar automatiskt för skrivardrivrutinen.
Det kan dock inträffa att optimala inställningar inte används för följande funktioner. Kontrollera att passande inställningar för enheten har angetts innan du använder dessa funktioner.
Funktioner som kan behöva ställas in manuellt
[Konfig. Profil]
[Inställningar för pappersstorlek] > [Pappersstorlek som ska användas som anpassad pappersstorlek]
[Andra inställningar]
[Buffring hos värden]
[PS-utdata från tillämpning]
[Ange användarinformation]
[Användarhantering] > [Hantering av avdelnings-ID] > [Inställningar]
[Teckensnittsinställningar]
[Detaljer] > alternativ med []
OBS!
Om du väljer [På] i [Detaljer] > [Andra inställningar] > [Ändra konfigurationsprofil vid hämtning av enhetsinformation] kan även inställningar markerade med [] anges automatiskt.
Vid anslutning av ett TCP/IP- eller IPP-nätverk, kan enhetsinformationen bara hämtas av drivrutinen.
I en skrivarservermiljö kan enhetsinformationen hämtas när Canon Driver Information Assist Service är installerat på serverdatorn. Du kan installera tjänsten med hjälp av drivrutinens installationsprogram.
Det är inte säkert att funktionen för att hämta enhetsinformation stöds när enheten är ansluten via USB, beroende på enhet, drivrutin eller miljö. Ställ in enhetsfunktionerna och de installerade tillvalen manuellt.

Närliggande information