Inställning av undantagssidor (PS3)

Om du använder PS3-drivrutinen kan du använda utskriftsinställningar för ett visst sidintervall i ett dokument.
1.
Visa fliken [Speciella inställningar].
2.
Klicka på [Speciell sida].
3.
I fliken [Sidformat] i [Inställningar för speciella sidor]-dialogrutan, ange undantagssidintervall i [Sida].
4.
Ställ in önskade funktioner i [Sidformat], [Kvalitet], och fliken [Färg] → klicka på[OK].
Inställningarna visas i [Lista över speciella inställningar].
Om du vill ändra en undantagsinställning
Välj inställningen från [Lista över speciella inställningar] → klicka på [Redigera].
Om du vill kombinera flera undantagsinställningar
Välj inställningarna från [Lista över speciella inställningar] → klicka på [Samkör].
Du kan endast kombinera undantagsinställningar när undantagssidintervallet är kontinuerligt och inställningarna är de samma.
Om du vill ta bort en undantagsinställning
Välj inställningen från [Lista över speciella inställningar] → klicka på [Radera].

Närliggande information