[Speciella inställningar] Filk (PS3)

Du kan använda utskriftsinställningar för ett visst sidintervall i ett dokument.
Beroende på aktuell enhet går det eventuellt inte att ställa in alla funktioner som beskrivs här.
[Speciell sida] > [Inställningar för speciella sidor]-dialogrutan
Låter dig ställa in undantagsinställning för angivna sidor.
[+][-]
[Omslag] > [Inställningar för framsida/baksida]-dialogrutan
Infogar en fram- och baksida. Du kan också ställa in papperskällan för fram- och baksidan, och om utskrift ska ske på dem.
[Inbladade ark] > [Inställningar för inbladade ark]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du konfigurera inställningar för inbladade ark.
[+][-]
[Lista över speciella inställningar]
Visar de aktuella undantagsinställningarna i en lista.
[Redigera]
Låter dig ändra den valda undantagsinställningen.
[Samkör]
Kombinerar alla valda undantagsinställningar till en. Du kan bara kombinera inställningar vars sidområde är kontinuerliga och inställningarna är desamma.
[Radera]
Tar bort den valda undantagsinställningen.
[Grundinställningar]
Visar funktionerna som har angetts på respektive flik, förutom på fliken [Speciella inställningar], i en lista.

Närliggande information