Nastavení funkce ověřování

Tisk můžete spravovat prostřednictvím funkce správy ID oddělení nebo pomocí funkce ověřování uživatelů.

Podmínky

Při spuštění počítače se přihlaste jako uživatel s právy administrátora.

Postupy

1.
Zobrazte obrazovku vlastností tiskárny.
(1) Zobrazte [Bluetooth a zařízení] (nebo [Zařízení]) z [ Nastavení] v nabídce Start.
(2) V části [Tiskárny a skenery] zobrazte obrazovku správy zařízení, které chcete nastavit.
Chcete-li zobrazit obrazovku správy, klikněte na zařízení nebo klikněte na možnost [Spravovat] u příslušného zařízení.
(3) Klikněte na možnost [Vlastnosti tiskárny] pro zařízení, které chcete nastavit.
2.
Zobrazte kartu [Nastavení zařízení].
3.
Vyberte funkci ověření, kterou chcete použít, z nabídky [Správa uživatelů] → klikněte na [Nastavení].
4.
Vyberte [Povolit nastavení PIN]/[Povolit nastavení hesla] → zadejte informace o ověření.
Chcete-li používat funkci řízení ID oddělení, zadejte informace do [ID oddělení] a [PIN].
Chcete-li používat funkci ověření uživatele, zadejte informaci do [Uživatelské jméno] a [Heslo].
Kliknutí na možnost [Ověřit] umožní zkontrolovat, zda zadaný obsah a ověřovací údaje v zařízení odpovídají.
5.
Proveďte požadovaná nastavení → klikněte na tlačítko [OK].
6.
Klikněte na [Použít] na kartě [Nastavení zařízení].
Je-li během tisku zobrazeno dialogové okno [Potvrdit ID oddělení / PIN]/[Potvrdit uživatelské jméno / heslo], potvrďte nebo nastavte ověřovací informace.
POZNÁMKA
V závislosti na použitých znacích nemusí být možné zadat maximální počet znaků pro uživatelské jméno a heslo používané při tisku.

Související témata