Importování konfiguračního profilu

V této části je vysvětlen postup importování vyexportovaného konfiguračního profilu (*.typ) a nastavení informací o zařízení.
Pokud nelze získat informace o zařízení, můžete importovat konfigurační profil exportovaný v prostředí, kde bylo možné tyto informace získat.
DŮLEŽITÉ
Není-li vybrán konfigurační profil vhodný pro vámi používané zařízení, nemusí fungovat některé funkce zařízení.

Podmínky

Nastavení v zařízení
Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím portu WSD, možnost [Použít WSD Browsing] je již zapnutá.
Pokud je zařízení připojeno prostřednictvím standardního portu TCP/IP, možnost [Vyvolat informace správy tiskárny od hostitele] je již zapnutá.
Podrobné informace naleznete v příručce k zařízení.
Při spuštění počítače se přihlaste jako uživatel s právy administrátora.

Postupy

1.
Zobrazte obrazovku vlastností tiskárny.
(1) Zobrazte [Bluetooth a zařízení] (nebo [Zařízení]) z [ Nastavení] v nabídce Start.
(2) V části [Tiskárny a skenery] zobrazte obrazovku správy zařízení, které chcete nastavit.
Chcete-li zobrazit obrazovku správy, klikněte na zařízení nebo klikněte na možnost [Spravovat] u příslušného zařízení.
(3) Klikněte na možnost [Vlastnosti tiskárny] pro zařízení, které chcete nastavit.
2.
Zobrazte kartu [Nastavení zařízení] → klikněte na [Změnit].
3.
Zvolte [Vybrat ručně] → klikněte na [] (Importovat profil konfigurace).
4.
Vyberte konfigurační profil, který chcete naimportovat → klikněte na [Otevřít].
5.
Klikněte na [OK] → klikněte na [OK] na kartě [Nastavení zařízení].

Související témata