O tomto ovladači

Toto je obecný tiskový ovladač, který podporuje různá zařízení. Změnou nastavení tiskového portu a informací o zařízení můžete používat stejný ovladač pro všechny modely tiskáren.

Funkce

Informace týkající se funkcí a možností zařízení jsou souhrnně definovány v „konfiguračním profilu“. Přepínáním „konfiguračních profilů“ můžete přepínat obrazovku nastavení ovladače, aby odpovídala funkcím zařízení.
Nemusíte přeinstalovávat ovladač, když přidáváte nebo měníte zařízení.

Využívání konfiguračních profilů

Konfigurační profily odpovídající jednotlivým modelům tiskárny byly připraveny předem. Konfigurační profil můžete upravit a používat tak, aby odpovídal vašemu řízení provozu tiskárny.
Chcete-li použít konfigurační profil na ovladač, lze změnit nastavení na kartě [Nastavení zařízení] a nastavit funkce specifické pro dané zařízení. Můžete také exportovat a ukládat funkce a nastavení možností pro zařízení jako konfigurační profil na kartě [Nastavení zařízení].
Příklady využití konfiguračních profilů
Vytvoření obrazovky nastavení ovladače pro vámi používaný model tiskárny
Je-li možné ze zařízení získat informace o modelu tiskárny, použije se automaticky konfigurační profil a obrazovka nastavení se změní tak, aby odpovídala danému zařízení. Není-li možné tyto informace získat, konfigurační profil nastavte ručně.
Efektivní konfigurace nastavení ovladače pro více počítačů
Nastavení možností a funkcí zařízení na kartě [Nastavení zařízení] lze exportovat a ukládat jako konfigurační profil. Informace zařízení o ovladačích použitých v ostatních počítačích lze snadno dávkově nastavit tím, že se importuje předtím exportovaný konfigurační profil.
Pokud nelze získat informace o zařízení, můžete importovat konfigurační profil exportovaný v prostředí, kde bylo možné tyto informace získat.

Související témata