[Befejező művelet] lap

Konfigurálhatja az elrendezésnyomtatáshoz és a befejezéshez kapcsolódó beállításokat, például a rendszerezést, gyűjtést, fűzést stb.
Az Ön által használt illesztőprogramtól vagy eszköztől függően előfordulhat, hogy az itt leírt funkciók közül néhányat nem tud beállítani.
[Nyomtatási stílus]
Megadja a nyomtatási adatok kimeneti módját. A megjelenő beállítások a választott [Nyomtatási stílus] beállítástól függően az alábbiak szerint módosulnak.

Ha az [Egyoldalas nyomtatás] vagy a [Kétoldalas nyomtatás] van kiválasztva

[Nyomtatás kevert papírmérettel/tájolással]/[Nyomtatás különböző tájolásokkal]
Lehetővé teszi olyan adatok nyomtatását, amelyeknél az oldalméret és a tájolás oldalanként eltérő.
[Részletek] > [Részletes beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi az oldalméretek kombinációjának és az oldalak igazítási módszerének beállítását olyan adatok nyomtatásánál, amelyeknél az oldalméret és a tájolás eltérő.
[Élhajtási beállítások] > [Élhajtási beállítások] párbeszédpanel
Hajtásvonalat hajt a nyomtatott papírba, megkönnyítve a papír összehajtását. Kiválaszthatja a hajtásvonalak számát.
[Kötés helye]
Beállítja a papír kötési szélét.
Ha módosítja a [Tájolás] beállítást az [Alapbeállítások]/[Oldalbeállítás] lapon, akkor a [Kötés helye] a bal vagy a felső pozícióra módosul. A hosszú szél/rövid szél helyzeti viszonya nem változik.
[Kötési margó] > [Kötési margó beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a kötési margó szélességének beállítását.
[Befejező művelet]
Beállítja az oldalak sorrendjét, valamint azt több példány nyomtatása esetén, hogy a nyomtató összetűzze-e a lapokat.
Gyűjtés
Csoportosítás
Eltolás
Elforgatás
Lyukasztás
Tűzés
Környezetbarát (tűzésmentes)
[+][-]
[Eltolás]
Az egyes példányok kiadása külön-külön. A [Másolatok száma az eltoláshoz] részben beállíthatja az eltolt példányok számát.
[Elforgatás]
A dokumentum egyes példányainak előző és következő dokumentumhoz képest 90 fokkal elforgatott irányú kiadása.
[Lyukasztás]
Több, a gyűrűs lefűzéshez alkalmas lyukkal adja ki a dokumentumot.
[Hajtás]
Oldalak hajtogatása a nyomtatás során különböző megadott formák szerint.
C-hajtás (C-fűzéshajtás)
Z-hajtás
Félhajtás (Fűzéshajtás)
Harmonika Z-hajtás
Dupla párhuzamos hajtás
[Hajtás részletei] > [Hajtás részletei] párbeszédpanel
Beállíthatja a hajtás irányát. Fűzéshajtás esetén megadhatja az összehajtandó papírlapok számát.
[+][-]
[Perforálás]
Perforálja a nyomtatott papírt. Kiválaszthatja a perforációk számát.
[Papírkimenet]
Megadja a nyomtatott papírkimenet célját.
[Kötegelés részletei] > [Kötegelés részletei] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a nyomtatandó példányszám és az automatikus kiadási időzítés beállítását.

Ha a [Könyvnyomtatás] van kiválasztva

[Könyv] > [Könyv részletes beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a füzetnyomtatás részletes beállításainak megadását, köztük a kötésmargót, az elmozdulás korrekciós értékét és a használandó papírt.
[+][-]
[Összefűzés beállítása]
Egy középen félbehajtott és összetűzött könyvet nyomtat ki. Az oldalszélek egymáshoz igazítása érdekében elvégzendő levágáskor válassza a [Hajtás, összefűzés és vágás]/[Hajtás és vágás], elemet, majd adja meg a [Vágási beállítások] értékét a [Befejező művelet] lapon.
[Élhajtási beállítások] > [Élhajtási beállítások] párbeszédpanel
Hajtásvonalat hajt a nyomtatott papírba, megkönnyítve a papír összehajtását. Kiválaszthatja a hajtásvonalak számát.
[Vágási beállítások]
Vált a levágási szélesség beállítási módjai között.
[+][-]
[Eltolás]
Az egyes példányok kiadása külön-külön. A [Másolatok száma az eltoláshoz] részben beállíthatja az eltolt példányok számát.

Ha a [Teljes kötés [Egyoldalas]] vagy a [Teljes kötés [Kétoldalas]] van kiválasztva

[Beállításlista]
Megjeleníti a teljes nyomtatás aktuális beállításainak listáját.
[Teljes kötés beállításai] > [Teljes kötés beállításai] párbeszédpanel
Lehetővé teszi a papírméret, fedőlapok és befejező méret beállítását a teljes kötéshez.
[+][-]

[Speciális beállítások] > [Speciális beállítások] párbeszédpanel
Lehetővé teszi részletes befejező műveletek beállítását. Válassza ki a megadni kívánt beállítási elemet a [Beállítások listája] alatt, és válassza ki a beállítást a legördülő listából.
[+][-]
[Alapértékek visszaállítása]
Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

Kapcsolódó témakörök