Sık Kullanılan Ayarların Kaydedilmesi

Sık kullanılan ayarları profil olarak kaydedebilirsiniz.
1.
Sürücünün yazdırma ayarları ekranından ilgili sayfayı görüntüleyin → kaydetmek istediğiniz ayarları yapılandırın.
2.
[Profil] sekmesinin sağındaki [Ekle] öğesini tıklatın.
3.
[Profil Ekle] iletişim kutusunda [Adı] ve [Simge] öğelerini ayarlayın.
Gerekirse [Açıklama] alanına bir yorum girin.
4.
[Tamam] öğesini tıklatın.
Yeni profil [Profil] alanına eklenir. [Profil] alanından bir öğe seçerek kayıtlı yazdırma ayarlarını uygulayabilirsiniz.

İlgili Başlıklar