Tüm Sayfalar İçin Ortak Ayarlar

Bu bölümde, yazdırma ayarları ekranındaki her sayfanın genel ayarları açıklanmaktadır.
Kullandığınız sürücüye veya cihaza bağlı olarak, burada açıklanan işlevlerden bazılarını ayarlayamayabilirsiniz.
[Profil]
Kayıtlı ayarları bir profil seçimi olarak uygular. Sık kullanılan ayarları profil olarak kaydedebilirsiniz.
[+][-]
[Çıkış Yöntemi]
Yazdırma verilerinin çıktısını alma yöntemini değiştirir. Verileri aygıta kaydetme, yazdırma kuyruğundaki bir yazdırma işini diğer işlerin önüne alıp yazdırma vb. gibi işlemler yapabilirsiniz.
[+][-]
[Ayar Önizleme]
Geçerli yazdırma ayarlarını önizlemede görüntüler. Önizlemeyi tıklatarak temel yazdırma işlevlerini ayarlayabilirsiniz.
[+][-]
[Görünüm Ayarları] > [Görünüm Ayarları] İletişim Kutusu
Geçerli sürücü ayarlarını liste halinde görüntüler.
[Language Settings] > [Language Settings] İletişim Kutusu
Görüntüleme dilini değiştirmenize olanak sağlar.

İlgili Başlıklar