Yazdırma İşlerini Tutma

Yazdırma verilerini aygıtta bir bekletme kuyruğuna (geçici depolama alanı) kaydedebilirsiniz. Ayrıca depolanan verilerin yazdırma sırasını veya ayarlarını aygıtın denetim masasından veya Uzak Kullanıcı Arabiriminden değiştirebilirsiniz.
1.
Sürücünün yazdırma ayarları ekranından ilgili sayfayı görüntüleyin.
2.
[Çıkış Yöntemi] öğesinden [Tut] seçimini yapın → [Ayrıntılar] düğmesini tıklatın.
3.
[Tutma Ayrıntıları] iletişim kutusunda veri adını ayarlayın.
İstediğiniz bir adı belirtmek istiyorsanız [Tutulacak Verinin Adı] > [Adı Girin] öğesini seçin → [Adı] alanında adı girin.
Yazdırma işlemi sırasında, belirtilen adı onaylayabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz [Tutma Ayrıntıları] iletişim kutusu da görüntülenir.
4.
[Tamam] öğesini tıklatın.

İlgili Başlıklar