Yazdırırken Şifreleme Ekleme

Yazdırma verilerine bir PIN ekleyebilir ve bunu aygıtta kaydedebilirsiniz. Kaydedilen verileri yazdırırken aygıtın kontrol panelinde PIN'i girin. Bu işlev, gizli belge gibi belgeleri yazdırırken kullanışlıdır.
NOT
Güvenli yazdırma işleminde kullanılan PIN'i varsayılan ayar olarak kaydederseniz, yazdırma sırasında ayarları yapılandırmak için gereken işlemleri azaltabilirsiniz.
Yazdırırken kullanılan kullanıcı adı için maksimum karakter sayısı, kullanılan karakterlere bağlı olarak, girilemeyebilir.
1.
Sürücünün yazdırma ayarları ekranından ilgili sayfayı görüntüleyin.
2.
[Çıkış Yöntemi] öğesinden [Güvenli Baskı] seçimini yapın → [Tamam] düğmesini tıklatın.
3.
[Güvenli Baskı Ayrıntıları] iletişim kutusuna [Kullanıcı Adı] ve [PIN] girin.
Yazdırma işlemi sırasında [PIN Onayla] iletişim kutusu görüntülenirse veri adını, kullanıcı adını ve PIN'i onaylayabilir veya değiştirebilirsiniz.
4.
[Tamam] öğesini tıklatın.

İlgili Başlıklar