การปรับแก้ระยะขอบระหว่างการพิมพ์หนังสือ

คุณสามารถสร้างและพิมพ์หนังสือขณะปรับแก้ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอกและด้านในของหน้ากระดาษที่คลาดเคลื่อนไประหว่างการพิมพ์หนังสือ หากคุณตัดขอบของหน้าโดยใช้ชุดตัดขอบ คุณจะสามารถปรับระยะขอบเพื่อให้ตำแหน่งของข้อมูลที่จะพิมพ์บนหน้าไม่เคลื่อนออกจากหน้า
1.
แสดงหน้า [การตั้งค่าพื้นฐาน] หรือหน้า [การจัดชุด]
2.
เลือก [การพิมพ์หนังสือ] จาก [1 ด้าน/2 ด้าน/การพิมพ์หนังสือ] หรือ [ลักษณะการพิมพ์]
3.
คลิก [หนังสือ]
4.
ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น แสดงหน้า [การตั้งค่าหนังสือ]
5.
เลือก [ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือ] > [ใช้กับการตั้งค่าอุปกรณ์]
6.
เลือก [ใช้การแก้ไขการเจียขอบ (ย้ายตำแหน่ง)] → เลือกวิธีการแก้ไขใน [วิธีการแก้ไขการย้ายตำแหน่ง]
หากคุณเลือก [การแก้ไขด้วยตัวเอง] ให้ระบุขอบเขตของพื้นที่พิมพ์ระหว่างหน้าด้านนอกสุดกับหน้าตรงกลางใน [การแก้ไขความกว้าง]
7.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง