การพิมพ์ในรูปแบบหนังสือโดยแบ่งเป็นชุด

เมื่อพิมพ์เอกสารในรูปแบบหนังสือที่มีจำนวนหน้ามาก คุณสามารถพิมพ์โดยแบ่งหน้าเป็นชุดๆ ได้
1.
แสดงหน้า [การตั้งค่าพื้นฐาน] หรือหน้า [การจัดชุด]
2.
เลือก [การพิมพ์หนังสือ] จาก [1 ด้าน/2 ด้าน/การพิมพ์หนังสือ] หรือ [ลักษณะการพิมพ์]
3.
คลิก [หนังสือ]
4.
ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น แสดงหน้า [การตั้งค่าหนังสือ]
5.
เลือก [วิธีการพิมพ์หนังสือ] > [แบ่งเป็นชุด]
6.
ระบุจำนวนในแต่ละชุดใน [จำนวนแผ่นต่อชุด]
7.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง