การปรับสี (PS3)

หากคุณใช้ไดรเวอร์ PS3 คุณสามารถปรับสี ความสว่าง และความคมชัดได้
1.
แสดงหน้า [สี]
2.
คลิก [รายละเอียด]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแบบละเอียด] เลือก [การปรับข้อมูลสี RGB] → คลิก [การตั้งค่า]
4.
ในกล่องโต้ตอบ [รายละเอียดการปรับข้อมูลสี RGB] ตั้งค่าสี ความสว่าง และความคมชัด → คลิก [ตกลง]
5.
คลิก [ตกลง] ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแบบละเอียด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง