การตั้งค่าการพิมพ์แบบสีดำและสีขาวตามค่าเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าการแบบสีดำและสีขาวตามค่าเริ่มต้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในแต่ละครั้งที่คุณพิมพ์
เมื่อใช้ไดรเวอร์นี้ โหมดสีจะถูกตั้งค่าไปที่ [อัตโนมัติ [สี/ขาวดำ]] ตามค่าเริ่มต้น เมื่อตั้งค่า [อัตโนมัติ [สี/ขาวดำ]] เอาไว้ ไดรเวอร์จะตรวจจับโดยอัตโนมัติว่าแต่ละหน้าเป็นสี หรือ สีดำและสีขาว
หากคุณใช้การพิมพ์แบบสีดำและสีขาวบ่อยๆ ขอแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น
หมายเหตุ
เนื่องจาก Excel จะจำการตั้งค่าเอาไว้แม้จะปิดไฟล์ไปแล้ว การตั้งค่าไดรเวอร์เริ่มต้นอาจแสดงผลไม่ถูกต้องในกรณีอย่างเช่น เมื่อการตั้งค่าการพิมพ์ของผู้ใช้รายอื่นยังคงอยู่
เมื่อพิมพ์ไฟล์ Excel ให้ตรวจสอบการตั้งค่าบนหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์
1.
แสดงหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
(1) แสดง [Bluetooth และอุปกรณ์] (หรือ [อุปกรณ์]) จาก [ การตั้งค่า] ในเมนูเริ่ม
(2) ใน [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์] แสดงหน้าจอการจัดการสำหรับอุปกรณ์เพื่อตั้งค่า
หากต้องการแสดงหน้าจอการจัดการ ให้คลิกที่อุปกรณ์หรือคลิก [จัดการ] สำหรับอุปกรณ์ที่ตรงกัน
(3) คลิก [การกำหนดลักษณะการพิมพ์] สำหรับอุปกรณ์เพื่อตั้งค่า
2.
แสดงหน้า [การตั้งค่าพื้นฐาน], [คุณภาพ] หรือหน้า [สี]
3.
เลือก [สีดำและสีขาว] จาก [โหมดสี]
4.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง