Úprava zoznamu obľúbených nastavení

Zoznam [Profil] môžete upraviť a takisto ho importovať alebo exportovať a použiť v iných počítačoch.

Úprava zoznamu [Profil]

1.
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
2.
Kliknite na položku [Upraviť] napravo od poľa [Profil].
3.
V dialógovom okne [Upraviť profil] vyberte v poli [Zoznam profilov] profil, ktorý chcete upraviť → nastavte položky [Názov] a [Ikona].
Podľa potreby zadajte poznámku do poľa [Komentár].
Ak chcete odstrániť profil, vyberte ho v zozname [Zoznam profilov] → kliknite na položku [Odstrániť] → kliknite na tlačidlo [OK].
4.
Kliknite na položku [OK].

Export profilu

1.
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
2.
Kliknite na položku [Upraviť] napravo od poľa [Profil].
3.
V dialógovom okne [Upraviť profil] vyberte v poli [Zoznam profilov] profil, ktorý chcete exportovať → kliknite na položku [Export].
4.
Zadajte názov a umiestnenie súboru → kliknite na tlačidlo [Uložiť] alebo [OK].
5.
Kliknite na položku [OK].
Vybratý profil sa uloží ako súbor s príponou „*.cfg“.

Import profilu

1.
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
2.
Kliknite na položku [Upraviť] napravo od poľa [Profil].
3.
V dialógovom okne [Upraviť profil] kliknite na položku [Import] → vyberte profil, ktorý chcete importovať → kliknite na tlačidlo [Otvoriť].
4.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy