Vkladanie listov medzi priehľadné fólie

Tlač môžete vykonať tak, že medzi priehľadné fólie vložíte listy papiera. Tlačiť môžete aj na vložené listy.
1.
Zobrazte kartu [Zdroj papiera].
2.
Vyberte položku [Vybrať podľa] > [Zdroj papiera]/[Typ papiera].
3.
Vyberte možnosť [Priehľadné hárky obálky] v poli [Výber papiera].
4.
Nastavte [Priehľadné hárky] pre [Hárky obálky].
Po výbere [Vybrať podľa] > [Zdroj papiera] zvoľte zdroj papiera, kde nastavíte papier, ktorý chcete použiť pri tlači.
Po výbere [Vybrať podľa] > [Typ papiera] zvoľte typ papiera, ktorý má byť použitý.
5.
Ak chcete tlačiť aj na vložené listy papiera, vyberte možnosť [Tlač na hárky obálky].

Príbuzné témy