Karta [Nastavenie strany]

Môžete nastaviť veľkosť strany, orientáciu tlače, možnosti rozloženia atď.
V závislosti od ovládača alebo zariadenia, ktoré používate, možno nebudete môcť nastaviť niektoré funkcie opísané v tomto dokumente.
[Formát strany]
Zobrazí veľkosť papiera tlačových údajov pripravených v aplikácii.
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý sa bude tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia [Formát strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[Podrobnosti o tlači obálok] > dialógové okno [Tlačiť obálku]
Pomocou sprievodcu nakonfigurujte nastavenia potrebné na tlač obálok.
Môžete nakonfigurovať nasledujúce nastavenia, ktoré sa nachádzajú na samostatných listoch.
[Výstupný formát]/[Zdroj papiera]/[Typ papiera]/[Orientácia]/[Otočiť tlačové údaje o 180 stupňov]
[Kópie]
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
[Orientácia]
Určuje orientáciu tlačových údajov.
[Rozloženie strany]
Určuje, koľko strán sa má vytlačiť na každý hárok papiera.
[Podrobnosti o plagáte] > dialógové okno [Podrobnosti o plagáte]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia tlače plagátu.
[+][-]
[Poradie strán]
Určuje poradie strán na vytlačenie.
[Manuálna mierka]
Určuje pomer zväčšenia alebo zmenšenia pri tlači.
[Pri údajoch na jednej stránke použiť 1 na 1]
Pri tlači viacerých strán na jeden hárok vytlačí na jeden hárok jednu stranu.
[Vodotlač]
Vloží a vytlačí polopriehľadné znaky cez tlačové údaje, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
[Upraviť vodotlač] > dialógové okno [Upraviť vodotlač]
Umožňuje vytvoriť a pridať novú vodotlač.
[+][-]
[Vlastná veľkosť papiera] > dialógové okno [Nastavenia vlastného formátu papiera]
Umožňuje zaregistrovať požadovaný formát papiera a použiť ho pri tlači.
[+][-]
[Možnosti strany] > dialógové okno [Možnosti strany]
Určuje možnosti rozloženia, ako sú napríklad ohraničenia, dátum, čísla strán a pod., a nastavenia tlače s prekrytím.
Umožňuje aj vloženie názvu dokumentu, názvu počítača a času tlače. Formát zobrazenia dátumov a časov závisí od nastavení a operačného systému.
[+][-]
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení.

Príbuzné témy