Problemer med udskrivning

Se Almindelige fejl sammen med dette afsnit. Se Problemer med installation/indstilling for problemer relateret til forbindelse med computeren.

Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende eller papiret er krøllet eller foldet.

Når du ikke kan udskrive korrekt

Du kan ikke udskrive.

Kan du udskrive en testside i Windows? Hvis du kan udskrive en testside i Windows, er der ingen problemer med maskinen eller printerdriveren. Kontroller udskriftsindstillingerne for dit program.
Udskrivning af en testside i Windows
Hvis du ikke kan udskrive en testside, skal du kontrollere følgende alt afhængigt af dit miljø.
Trådløst LAN-forbindelse
USB-forbindelse
Via printserver

Det tager lang tid, før udskrivningen starter

Har du udskrevet på smalt papir? Efter udskrivning på smalt papir vil maskinen vente, indtil temperaturen inden i maskinen er faldet, før den genoptager udskrivningen. Dette gøres for at opretholde udskrivningskvaliteten. Som resultat tager det noget tid, før næste job udskrives. Vent, indtil maskinen er klar til udskrivning, Udskrivningen vil blive genoptaget, når temperaturen inden i maskinen er faldet.

Der føres et blankt papirark ud (med intet på det)

Har du trukket forseglingstapen af, da du installerede tonerpatronen? Hvis du ikke trak den af, skal du fjerne tonerpatronen, trække forseglingstapen af og sætte tonerpatronen i igen.
Sådan udskifter du en tonerpatron
0KK5-037