Afdrukprotocollen en webservices configureren

Hieronder wordt uitgelegd hoe afdrukprotocollen geconfigureerd kunnen worden om documenten af te drukken vanaf computers. De protocollen ondersteund door het apparaat zijn LPD, RAW en WSD (Web Services on Devices).
De poortnummers van protocollen wijzigen Poortnummers wijzigen
1
Start de Remote UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De Remote UI starten
2
Klik op [Settings/Registration].
3
Klik op [Network Settings] [TCP/IP Settings].
4
Afdrukprotocollen configureren.
LPD of RAW configureren
1
Klik op [Edit] in [LPD Print Settings] of [RAW Print Settings].
2
Configureer de instellingen.
[Use LPD Printing]
Selecteer het selectievakje om af te drukken met LPD. Haal het vinkje weg als u geen LPD wilt gebruiken.
[Use RAW Printing]
Selecteer het selectievakje om af te drukken met RAW. Haal het vinkje weg als u geen RAW wilt gebruiken.
3
Klik op [OK].
WSD configureren
1
Klik op [Edit] in [WSD Settings].
2
Configureer de instellingen.
[Use WSD Printing]
Selecteer het selectievakje om af te drukken met WSD. Haal het vinkje weg als u geen WSD wilt gebruiken.
[Use WSD Browsing]
Schakel dit selectievakje in om via WSD informatie over het apparaat op te halen van een computer. Dit selectievakje wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het selectievakje [Use WSD Printing] inschakelt.
[Use Multicast Discovery]
Schakel dit selectievakje in als het apparaat moet reageren op multicast-discovery-opdrachten. Als het selectievakje is uitgeschakeld, blijft de slaapstand van het apparaat actief, zelfs als er multicast-discovery-berichten worden verstuurd in het netwerk.
3
Klik op [OK].
5
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
 
WSD-netwerkapparaten instellen op Windows Vista/7/8
Installeer het printerstuurprogramma volgens de procedure die WSD-poorten gebruikt beschreven in de Installatiehandleiding van printerstuurprogramma.
0KSJ-01Y