Asentaminen WSD:n käyttöä varten

Jos käytössä on Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, voit tulostaa käyttämällä WSD (Web Services on Devices) -protokollaa. Jos haluat käyttää WSD-protokollaa, asenna ensin tulostinajuri ja lisää sitten verkkotulostin.

Tulostinajurin asentaminen

1
Kirjaudu tietokoneeseen pääkäyttäjänä.
2
Avaa tulostinkansio.Tulostinkansion näyttäminen
3
Valitse [Lisää tulostin].
4
Valitse [Lisää paikallinen tulostin].
5
Tarkista, että [LPT1] on valittu kohdassa [Käytä porttia] ja valitse [Seuraava].
6
Valitse [Levy].
7
Valitse [Selaa].
8
Määritä kansio, johon tulostinajuri on tallennettu, valitse Inf-tiedosto ja valitse [Avaa].
Määritä tulostinajurin tallennuskansio seuraavalla tavalla.
32-bittinen käyttöjärjestelmä
Määritä [UFRII]  [finnish]  [32BIT]  [Driver] -kansiot CD-ROM/DVD-ROM-levyllä tai ladatussa tiedostossa.
64-bittinen käyttöjärjestelmä
Määritä [UFRII]  [finnish]  [x64]  [Driver] -kansiot CD-ROM/DVD-ROM-levyllä tai ladatussa tiedostossa.
Jos et tiedä, pitäisikö määrittää 32- vai 64-bittinen versio, katso Bittiarkkitehtuurin tarkistaminen.
9
Valitse [OK].
10
Valitse tulostin ja valitse [Seuraava].
11
Vaihda tulostimen nimi tarvittaessa ja valitse sitten [Seuraava].
Asennus alkaa.
12
Valitse [Ei jaeta] ja valitse [Seuraava].
Jos haluat jakaa tulostimen, tee lisätyn tulostimen asetukset noudattamalla kohdan Verkkotulostimen lisääminen ohjeita. (Tulostuspalvelintietokoneen asetusten määrittäminen)
13
Valitse [Valmis].
Asennetun tulostimen kuvake näkyy tulostinkansiossa.

 

Verkkotulostimen lisääminen

1
Avaa verkkokansio.
Windows Vista/Server 2008
[Aloita]  valitse [Verkko].
Windows 7/Server 2008 R2
[Aloita]  [Tietokone]  valitse [Verkko].
Windows 8/Server 2012
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näytön vasenta alakulmaa  [Resurssienhallinta]  valitse [Verkko].
2
Napsauta juuri lisätyn tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Asenna].
WSD-käytön asennus on valmis, kun tulostimen kuvake lisätään tulostinkansioon.
 
Tarpeettomien tulostinkuvakkeiden poistaminen
Kun verkkotulostin on asennettu, kohdan Tulostinajurin asentaminen vaiheessa 13 lisättyä kuvaketta ei enää tarvita. Kun haluat poistaa kuvakkeen, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Poista laite] tai [Poista]  valitse [Kyllä].
0KC8-005