Paper admès

Els tipus de paper que es poden utilitzar en aquest equip apareixen a la taula següent. A més a més, seguiu les precauciones pel que fa a l'ús del paper.

Mides de paper compatibles

Mides de paper
Origen de paper (estàndard)
Origen de paper (opcional)
Calaix de paper 1
Safata multiús
Cassette Module-AG
Cassette Feeding Unit-AR
High Capacity Cassette Feeding Unit-D
Envelope Cassette Module-A
A4
-
A5
*1
-
A5R
*1
-
A6
*1
-
B5
*1
-
16K
*1
-
LTR
-
LGL
-
-
STMT
*1
-
EXEC
*1
-
Mida personalitzada
(de 76,2 mm x 127,0 mm a 215,9 mm x 355,6 mm)
*2
*3
*3
*1*3
-
No.10 (COM10)
-
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
-
DL
-
-
-
-
Monarch
-
-
-
-
*1 Només es pot carregar al calaix superior.
*2 Podeu utilitzar les opcions de mida personalitzades compreses de 99,0 mm x 148,0 mm a 215,9 mm x 297,0 mm.
*3 Podeu utilitzar les opcions de mida personalitzades compreses de 99,0 mm x 148,0 mm a 215,9 mm x 355,6 mm.
Mides de paper compatibles amb aquest equip
Vores "vertical" i "horitzontal" del paper

Tipus de paper compatibles

En aquest equip es pot utilitzar paper sense clor.
Tipus de paper
Gramatge del paper
Origen de paper (estàndard)
Origen de paper (opcional)
Calaix de paper 1
Safata multiús
Cassette Module-AG
Cassette Feeding Unit-AR
High Capacity Cassette Feeding Unit-D
Envelope Cassette Module-A
Fi
60 g/m2
-
Normal 1
De 61 a 74 g/m2
-
Normal 2
De 75 a 89 g/m2
-
Normal 3
De 90 a 105 g/m2
-
Gruixut 1
De 106 a 120 g/m2
-
Gruixut 2
De 121 a 135 g/m2
-
Gruixut 3
De 136 a 163 g/m2
-
-
-
-
-
Gruixut 4
De 164 a 199 g/m2
-
-
-
-
-
Color
De 75 a 89 g/m2
-
Reciclat *1
De 75 a 89 g/m2
-
Preperforat *2
De 75 a 80 g/m2
-
-
Transparència *2
De 100 a 179 g/m2
-
-
-
-
-
Etiquetes *2
130 g/m2
-
*3
-
Opac
De 75 a 90 g/m2
-
Sobre
De 80 a 100 g/m2
-
-
-
-
*1 Podeu utilitzar paper reciclat 100%.
*2 Podeu utilitzar A4 o LTR.
*3 Només es pot carregar al calaix superior.

Paper disponible per a les còpies i impressions a dues cares

A l'hora de copiar o imprimir a doble cara, utilitzeu paper que compleixi els requisits següents.
Mida del paper:
A4, A5R, B5, LGL, LTR, EXEC, 16K i mida personalitzada (de 148 mm x 210 mm a 215,9 mm x 355,6 mm)
Tipus de paper:
Fi, de Normal 1 a Normal 3, Gruixut 1, Color, Reciclat, Preperforat i Opac
Gramatge del paper:
De 60 g/m2 a 120 g/m2
Si voleu utilitzar un altre tipus de paper, feu servir <2a cara full a doble cara> per copiar o imprimir a l'altra cara.

Paper disponible per a acabats

Els modes Desplaçar i Grapar no estan disponibles quan es fan còpies o s'imprimeix en papers d'una mida diferent d'A4, LGL o LTR o als tipus de paper següents: Gruixut 4, Preperforat, Transparència, Etiquetes o Sobre.

Mides de paper que es detecten automàticament

Calaix de paper 1: A4, B5, A5R, A5, i LTR
Cassette Module-AG: A4, B5, A5R, A5, LGL i LTR
Cassette Feeding Unit-AR: A4, B5, A5R, A5, LGL i LTR
High Capacity Cassette Feeding Unit-D (calaix de paper superior): A4, B5, A5R, A5, LGL i LTR
High Capacity Cassette Feeding Unit-D (calaix de paper inferior): A4 i LTR
Envelope Cassette Module-A: No.10 (COM10), ISO-C5, DL i Monarch

Precaucions relacionades amb el paper

No utilitzeu els següents tipus de paper
Si ho feu, es poden produir encallaments o altres problemes d'impressió.
Paper arrugat o amb plecs
Paper enrotllat o corbat
Paper estripat
Paper humit
Paper molt fi
Paper palla de baix gramatge
Paper imprès amb una impressora de transferència tèrmica
El revers d'un paper on s'ha imprès amb una impressora de transferència tèrmica
Paper de molta textura
Paper brillant
Quan utilitzeu paper
Utilitzeu només paper que s'hagi adaptat completament a l'entorn en el qual s'hagi instal·lat aquest equip. Si utilitzeu paper que s'ha emmagatzemat amb una temperatura i humitat diferents, pot ser que es produeixin encallaments de paper o que la qualitat d'impressió sigui deficient.
Manipulació i emmagatzematge del paper
Recomanem utilitzar el paper tot just després de traure'l del paquet original. Torneu a col·locar el paper restant al paquet original i deseu-lo sobre una superfície plana.
Deseu el paper embolicat amb l'embalatge original per protegir-lo d'ambients humits o secs.
No deseu el paper de manera que es pugui corbar o plegar.
No deseu el paper verticalment ni apileu massa paper.
No deseu el paper en un lloc exposat a llum directa del sol ni en ambients molt humits o secs o amb canvis bruscos de temperatura o humitat.
Quan imprimiu en paper que hagi absorbit humitat
És possible que surti vapor per l'àrea de sortida del paper o que es formin gotes d'aigua a l'àrea de sortida del paper. No hi ha res d'inusual en aquests fets, que es produeixen quan la humitat del paper s'evapora a causa de la calor que es genera en fixar el tòner (és més probable que passi en habitacions més fresques).

Emmagatzematge del paper imprès amb l'equip

Tingueu en compte les precaucions següents quan emmagatzemeu i treballeu amb paper imprès amb l'equip.

Emmagatzematge del paper imprès

Deseu el paper sobre una superfície plana.
No emmagatzemeu el paper conjuntament amb elements de PVC (clorur de polivinil), com ara fundes transparents. Pot ser que el tòner es fongui i que el paper s'apegui al material de PVC.
Emmagatzemeu el paper de manera que no es doblegui ni s'arrugui. Si ho feu, és possible que el tòner no es fixi bé.
Si voleu emmagatzemar paper durant molt de temps (dos anys o més), guardeu-lo en un arxivador.
L'emmagatzematge de llargs períodes pot fer que el paper perdi el color, la qual cosa pot fer que la impressió sembli descolorida.
No emmagatzemeu paper en llocs amb una temperatura alta.

Precaucions que cal tenir en compte quan enganxeu impressions amb adhesiu

Assegureu-vos de fer servir adhesiu insoluble.
Proveu l'adhesiu en una impressió que no necessiteu abans de fer-lo servir.
Abans d'apilar impressions que es puguin enganxar amb l'adhesiu, comproveu que l'adhesiu s'hagi assecat completament.
57HJ-0RA