Opcions

Les funcions de l'equip es poden completar mitjançant la instal·lació d'opcions a l'equip.

Opcions disponibles

Cerca d'opcions segons les vostres finalitats

Per afegir calaixos de paper

Utilitzar la funció d'autenticació per gestionar usuaris per departament

Emprar una eina de suport en tancar l'alimentador

És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
6RFE-0S6