Equipaments opcionals

Si combineu opcions, podeu fer servir les funcions més eficaçment.

Quan hi ha instal·lada l'High Capacity Cassette Feeding Unit-D/Copy Card Reader

High Capacity Cassette Feeding Unit-D

La instal·lació del High Capacity Cassette Feeding Unit-D fa possible afegir un calaix de paper de mida estàndard i un d'alta capacitat. High Capacity Cassette Feeding Unit-D

Copy Card Reader

Podeu implementar la gestió d'ID de departament fent servir el lector de targetes. Copy Card Reader

Quan hi ha instal·lada la Cassette Feeding Unit-AR

Cassette Feeding Unit-AR

Us permet afegir un calaix de paper. Us permet carregar paper d'una mida diferent de l'especificada per al calaix de paper 1 i, a més, ofereix espai d'emmagatzematge. Cassette Feeding Unit-AR

Quan hi ha instal·lada l'Cassette Module-AG/Envelope Cassette Module-A

Cassette Module-AG

Això es pot utilitzar per carregar paper d'una mida diferent de l'especificada per al calaix de paper 1. Cassette Module-AG
Es poden instal·lar fins a tres unitats d'aquesta opció. Per obtenir el llistat d'opcions de fonts de paper disponibles, vegeu Opcions de fonts de paper disponibles.

Envelope Cassette Module-A

Hi podeu afegir un calaix de paper específic per a sobres. Envelope Cassette Module-A
Es poden instal·lar fins a dos unitats d'aquesta opció. Per obtenir el llistat d'opcions de fonts de paper disponibles, vegeu Opcions de fonts de paper disponibles.

Opcions de fonts de paper disponibles

Per obtenir informació sobre les combinacions d'opcions que es poden instal·lar a l'equip, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor Canon local autoritzat.
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
57HJ-0RL