Especificacions del sistema

En aquesta secció es presenten les especificacions del sistema d'aquest producte. Les especificacions estan subjectes a canvis sense avís previ per millores del producte o noves versions.

Especificacions de funcionament

Entorn per utilitzar l'equip

57HJ-0LW