Apèndix

Aquest capítol conté les especificacions tècniques de l'equip, descripcions d'opcions, instruccions sobre com utilitzar el Guia de l'usuari, descàrrecs de responsabilitat, informació sobre copyrights i altres informacions importants per als clients. Si cal, llegiu aquest capítol.

Especificacions de l'equip

Podeu comprovar les especificacions d'equip, alimentador, entorn de xarxa, còpia, lectura, etc.

Millora de les funcions de l'equip

Consulteu aquesta secció si feu servir l'aplicació MEAP per millorar funcions.

Ús d'equipaments opcionals

Consulteu aquesta secció per revisar l'equipament opcional i les opcions del sistema per utilitzar l'equip més eficaçment.

Referències del manual d'aquest equip

Vegeu les seccions següents per llegir les instruccions d'ús dels diversos manuals i de la Guia de l'usuari (aquest manual) que us ajudaran a comprendre les funcions de l'equip i els procediments de funcionament.

Altres

En aquesta secció es descriuen operacions bàsiques del sistema operatiu, i s'inclouen descàrrecs de responsabilitat, informació sobre copyrights i altres informacions.
57HJ-0KS