Alimentador

Tapa de l'alimentador

Obriu aquesta tapa quan retireu els originals encallats a l'alimentador. Encallaments de paper a l'alimentador

Indicador de col·locació d'originals

S'il·lumina quan hi ha originals a la safata d'alimentació d'originals.

Guies lliscants

Ajusteu les guies segons l'amplada d'un original.

Safata d'alimentació d'originals

Els originals col·locats aquí entren automàticament a l'alimentador. Quan es carreguen dos o més fulls, els originals es poden llegir contínuament. Col·locació dels originals

Àrea de lectura d'alimentació de documents

Els originals col·locats a l'alimentador es llegeixen en aquesta àrea.

Vidre

Quan llegiu llibres, originals gruixuts, originals prims i altres originals que no es poden llegir utilitzant l'alimentador, col·loqueu-los al vidre. Col·locació dels originals

Safata de sortida d'originals

Els originals llegits es dipositen aquí.

Indicador de sortida d'originals

Per evitar que quedin originals a la safata de sortida d'originals, aquest indicador s'il·luminarà mentre s'imprimeixin originals i parpellejarà durant una estona quan s'hagin imprès tots els originals.
Si col·loqueu un original gruixut, com ara un llibre o una revista, sobre el vidre de còpia, no feu pressió forta sobre l'alimentador.
No col·loqueu cap objecte a l'àrea de sortida dels originals. Si ho feu, podríeu malmetre els originals.
Netegeu periòdicament l'alimentador i el vidre per tal d'obtenir uns resultats d'impressió adequats. Neteja periòdica
6RFE-01S