Parts i funcions

En aquesta secció es descriuen les parts de l'equip (part frontal, part posterior i interior) i com funcionen. En aquesta secció també es descriu com col·locar originals i com carregar paper, a més dels noms i l'ús de les claus al tauler de control. Llegiu aquesta secció per obtenir consells sobre com utilitzar l'equip correctament.
6RFE-01J