Desament de múltiples destinacions com a grup

Diverses destinacions desades a la llibreta d'adreces (Desament de destinataris a la llibreta d'adreces) es poden combinar en un grup. Podeu utilitzar aquesta funció per enviar documents i fer còpies de seguretat de dades alhora perquè els tipus diferents de destinacions es poden desar al mateix grup. Per exemple, podeu desar adreces de correu electrònic i IP de servidor juntes en un sol grup, o números de fax i adreces d'I-fax en un altre.
Per desar un grup que contingui destinacions per al vostre ús propi, heu d'iniciar sessió a l'equip. Inici de sessió a l'equip
No es poden desar destinacions noves en una adreça de grup. Desament previ de destinacions a la llibreta d'adreces.
Només es poden agrupar destinacions incloses a la mateixa llista d'adreces. No es poden agrupar destinacions desades a llistes d'adreces diferents.
Podeu desar fins a 256 destinacions en una adreça de grup.
Atès que cada entrada d'adreça es considera independent, si deseu un número de fax en una adreça de grup, el número de fax i l'adreça de grup es consideren dues entrades diferents.
1
Premeu <Opcions dest./reenv.>. La pantalla <Inici>
2
 Premeu <Desar destinacions>.
3
Premeu <Desar nova destinació>.
4
Premeu <Grup>.
5
Premeu <Nom>  introduïu el nom de grup i premeu <Bé>.
6
Seleccioneu la llista d'adreces.
Podeu crear un grup a partir de les destinacions desades a la llista d'adreces seleccionada. Per exemple, si seleccioneu <Llista adreces 2>, no podreu afegir al grup una destinació desada a <Llista adreces 1>. El grup creat es desa a la llista d'adreces que seleccioneu en aquest pas.
Si voleu desar un grup que contingui destinacions per al vostre ús propi, seleccioneu <Llista adreces personal>.
Si voleu desar destinacions d'un grup que només un administrador pot editar, seleccioneu <Llista adr. per admin.>.
7
Seleccioneu les destinacions que vulgueu incloure al grup.
Quan seleccioneu <Afegir de llibreta d'adreces>
8
Premeu <Bé>  <Tancar>.
Quan les destinacions es gestionen mitjançant números d'accés, introduïu el número d'accés (Restricció de l'accés a destinacions desades a la llibreta d'adreces) després de prémer <Següent> al pas 8.
Si intenteu fer enviaments a un servidor de fitxers en què <Confirmar abans d'enviar> està establert en <On>, es mostrarà una pantalla en què es demana introduir un nom d'usuari i una contrasenya. En aquest cas, introduïu la contrasenya establerta anteriorment. Si voleu desar un servidor de fitxers a una adreça de grup, establiu <Confirmar abans d'enviar> en <Off>. No podeu fer enviaments a una adreça de grup que inclou un servidor de fitxers en què <Confirmar abans d'enviar> està establert en <On>.
57HJ-03E