Desament de destinataris a la llibreta d'adreces

Podeu desar el número de fax d'un destinatari o una adreça de correu electrònic que es pugui utilitzar quan envieu documents llegits a la llibreta d'adreces. També podeu desar una destinació d'I-fax, una ubicació de carpeta de servidor de fitxers (adreça IP i camí) i l'emmagatzematge (Espai avançat) d'una impressora multifunció Canon* com a destinació a la llibreta d'adreces.
* Només disponible per a la sèrie imageRUNNER ADVANCE
Per desar una destinació per al vostre ús propi, heu d'iniciar sessió amb la gestió d'autenticació personal. Gestió dels usuaris
Les operacions de desar, editar i esborrar també es poden dur a terme des de les següents pantalles:
<Llibreta d'adreces> a la pantalla de funcions bàsiques de fax Funcions bàsiques per enviar faxos
<Llibreta d'adreces> a la pantalla de funcions bàsiques de lectura Funcions bàsiques per llegir originals
1
Premeu <Opcions dest./reenv.>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Desar destinacions>.
3
Premeu <Desar nova destinació>.
4
Seleccioneu les funcions que vulgueu desar.
Seleccioneu les funcions que s'utilitzaran per a la destinació entre <Fax>, <Correu electrònic>, <I-fax> o <Fitxer>.
5
Premeu <Nom>  introduïu el nom de la destinació i premeu <Bé>.
6
Seleccioneu la llista d'adreces de <Llista adreces personal>, Llistes d'adreces de grups d'usuaris, <Llista adreces 1> a <Llista adrec. 10> i <Llista adr. per admin.>.
Si voleu desar la destinació per al vostre ús propi, seleccioneu <Llista adreces personal>.
Si voleu desar la destinació que només un administrador pugui editar, seleccioneu <Llista adr. per admin.>.
Si voleu compartir la destinació amb un grup d'usuaris desat, seleccioneu una llista d'adreces de grups d'usuaris desada.
<Llista adreces 1> a <Llista adrec. 10> poden considerar-se 10 llibretes d'adreces diferents. Si es classifica una llista d'adreces per departaments o per socis empresarials, resulta més fàcil de trobar quan s'especifica una destinació. També resulta més fàcil gestionar una llista d'adreces si en canvieu els noms per noms de departaments o noms de socis empresarials (<Canviar nom de llista d'adreces>).
A més, podeu gestionar les llistes d'adreces de grups d'usuaris; per fer-ho, l'administrador ha de ser l'únic usuari que pugui desar o editar destinacions des de Remote UI (IU remot). (<Establir destinació> <Usar llista adr. grup usuaris>)
7
Configureu les opcions segons la funció seleccionada al pas 4.
Fax
Correu electrònic
I-fax
Servidor de fitxers/Espai avançat
8
Premeu <Bé>  <Tancar>.
Quan les destinacions es gestionen mitjançant números d'accés, introduïu el número d'accés (Restricció de l'accés a destinacions desades a la llibreta d'adreces) després de prémer <Següent> al pas 8.
Si intenteu fer enviaments a un servidor de fitxers/Espai avançat en què <Confirmar abans d'enviar> està establert en <On>, es mostrarà una pantalla en què es demana introduir un nom d'usuari i una contrasenya. En aquest cas, introduïu la contrasenya establerta anteriorment. Si voleu desar un servidor de fitxers/Espai avançat a una adreça de grup, establiu <Confirmar abans d'enviar> en <Off>. No podeu fer enviaments a una adreça de grup que inclou un servidor de fitxers/Espai avançat en què <Confirmar abans d'enviar> està establert en <On>.
Diverses destinacions desades a la llibreta d'adreces es poden combinar en un grup. Per obtenir detalls, vegeu Desament de múltiples destinacions com a grup.
Per canviar o esborrar la informació de les destinacions desades a la llibreta d'adreces, vegeu Edició de les destinacions desades a la llibreta d'adreces.
UPN només es pot utilitzar si voleu enviar a un ordinador que pertanyi a un domini que funcioni amb Active Directory.
CONSELLS
Si el servidor LDAP ja s'ha desat a l'equip (Desament del servidor LDAP), podeu cercar destinacions i desar-les a la llibreta d'adreces. Premeu <Opcions dest./reenv.>  <Desar destinacions>  <Desar nova destinació>  <Desar del servidor LDAP> i cerqueu destinacions amb <Cercar per condicions> o <Cercar per nom>.
Si el nom d'usuari i la contrasenya són correctes, però el resultat de cerca és buit, comproveu la configuració de l'hora del servidor LDAP i de l'equip. Si l'opció de temps entre el servidor LDAP i l'equip difereix en cinc minuts o més, no es pot portar a terme una cerca.
Si apareixen diverses destinacions com a resultats de cerca, podeu desar-ne fins a 256 d'una sola vegada.
Només podeu obtenir noms i números/adreces de fax mitjançant el servidor LDAP. Podeu registrar altres dades de <Detalls/Editar> com calgui.
No podeu cercar destinacions en un servidor LDAP des del tauler de control i des de Remote UI (IU remot) a la vegada.
Quan cerqueu destinacions en un servidor LDAP des del tauler de control de l'equip, podeu especificar quatre condicions de cerca. En canvi, quan cerqueu destinacions en un servidor LDAP des de Remote UI (IU remot), només podeu especificar una condició de cerca.
Pot ser que hàgiu d'introduir el nom d'usuari i la contrasenya. En aquest cas, introduïu els de l'equip desat al servidor LDAP. Si no s'utilitza informació d'autenticació, feu la cerca amb els camps Nom d'usuari i Contrasenya de Remote UI (IU remot) en blanc.
Com desar una adreça des de l'historial d'enviament
Podeu desar una destinació a la llibreta d'adreces des dels registres de treballs enviats a la pantalla <Monitor estat/Cancel·lar>. Això estalvia la tasca d'introduir manualment un número de fax i altres dades d'informació de destinació i contribueix a evitar que es transmeti informació de destinació desada de manera incorrecta. Si especifiqueu una adreça als registres de treball enviats, premeu <Desar destinació>  <Llibreta d'adreces> perquè es mostri una pantalla en què desar diversos elements amb informació de la destinació.
Comprovació de l'estat i el registre de documents enviats i rebuts
Comprovació de l'estat i el registre de documents llegits
57HJ-03C