Elements mostrats a la pantalla <Inici>

En aquesta secció s'expliquen els elements mostrats a la pantalla <Inici>.

Botons de funció

Aquests botons permeten obrir les pantalles de funció bàsiques, com ara "Copy" i "Scan and Send".
Quan configuracions i destinacions freqüentment utilitzades es registren com <Personal>/<Compartit>, s'afegeixen com a botons.
Quan mantingueu premut un botó, apareixeran els paràmetres relacionats amb el botó.

<Menú>

Aquest botó permet personalitzar i gestionar la pantalla <Inici>. També podeu mostrar el menú mantenint premut el fons.
La personalització de la pantalla <Inici> permet canviar la mida del fons i del botó. Les opcions de gestió permeten mostrar/amagar l'àrea de la cronologia, etc. Personalitzar la pantalla <Inici>
També podeu obrir <Menú> mantenint premut el fons de la pantalla <Inici>.

<Iniciar sessió>/<Finalitz. ses.>

Podeu iniciar/finalitzar sessió prement aquest botó. Inici de sessió a l'equip

<Inici>

També podeu accedir a la pantalla <Inici> prement aquest botó.

<Cronologia>

La cronologia és una funció convenient per utilitzar repetidament els mateixos paràmetres i destinacions per a les funcions "Copy" i "Scan and Send", etc. L'historial de configuracions utilitzades s'afegeix automàticament a la cronologia i es pot pressionar per recuperar la mateixa configuració.
La cronologia mostra la configuració de les següents funcions.
Copy
Fax
Scan and Send
Scan and Store (excepte quan es guarda en el dispositiu de memòria)
L'historial dels darrers 10 treballs es conserva en ordre cronològic a la cronologia. L'historial dels treballs anteriors s'esborra de la cronologia. Quan el treball anterior a l'últim s'utilitza de nou, l'ordre dels dos primers treballs canvia, però el nombre de treballs a la cronologia no. Tanmateix, si la configuració canvia després de la seva recuperació, es considerarà una configuració nova.
Per eliminar l'historial que s'ha afegit automàticament o emmagatzemar la configuració d'aquest historial a la pantalla <Inici> com a botó personal o botó compartit, manteniu premut l'historial. No obstant això, <Mostrar pantalla de confirmació en retrucar> i <Iniciar recuperació (l'operació s'iniciarà en prémer el botó)> o es poden configurar en registrar un botó personal/compartit des de la cronologia. Registre de botons personals/compartits
Per obtenir informació sobre les icones i elements que es mostren a la cronologia, vegeu Elements mostrats a la cronologia.
Quan s'estableix <Restrict Resending from Log> en <On>, l'historial de "Fax" i d'"Scan and Send" no es conserva a la cronologia.
Es pot mostrar una cronologia per a cada usuari amb inici de sessió. Es pot mostrar una cronologia compartida per a usuaris no autenticats, convidats, etc. Canvieu la configuració a <Permetre que usuaris no autent. usin la cronologia> i <Permetre a usuaris connec. que usin la cronologia> segons calgui. Personalitzar la pantalla <Inici>
La cronologia dels usuaris que no utilitzen l'autenticació, com ara usuaris no autenticats i usuaris convidats, es conserva quan s'estableix <Opcions inici ràpid per l'alimentació principal> en <On> i es realitza una arrencada ràpida. Si l'alimentació està apagada amb <Opcions inici ràpid per l'alimentació principal> establert en <Off> o no es pot realitzar una arrencada ràpida, s'elimina la cronologia per als usuaris que no utilitzen l'autenticació, com ara usuaris no autenticats i usuaris convidats.
La cronologia per a usuaris amb inici de sessió es pot compartir entre diversos dispositius mitjançant la sincronització de dades personalitzades. Llista dels elements personalitzables
Les següents contrasenyes es poden incloure a la cronologia de cada usuari amb inici de sessió.
Contrasenya d'accés a servidors de fitxers de destinació per Scan and Send
Contrasenya d'accés a servidors de gestió de drets per Scan and Send
Contrasenya d'accés a servidors de gestió de drets per Scan and Store
Contrasenya de xifratge per Scan and Store (<Sol·licitar contras. per obrir document> i <Sol·licitar contras. per canviar permís.>)
Signat. digitals (segells temporals) per Scan and Store
Si s'ha d'incloure la contrasenya a la cronologia de l'usuari registrat, es pot canviar a <Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>. Tanmateix, la contrasenya a <Password> per a la funció de fax es conserva a la cronologia, independentment de la configuració <Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>.
Les contrasenyes no es desen a la cronologia dels usuaris no autenticats o convidats independentment de la configuració <Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>. Tanmateix, si la contrasenya a <Password> per a la funció de fax està establerta, no es mostrarà a la cronologia.
Si s'estableix <Gestionar números d'accés llibretes adreces> en <On>, el registre de treballs d'enviament ("Fax" i "Scan and Send") no es mostra a la cronologia d'usuaris no autenticats ni convidats.
La cronologia no es pot importar/exportar. Importació/exportació de les dades d'opcions

<Monitor estat/Cancel·lar>

Podeu consultar l'estat d'impressió, l'estat d'enviament/recepció de fax, l'historial d'ús, etc. També permet comprovar la quantitat de paper i tòner restants, l'estat d'error, etc. Ús de la pantalla tàctil

Àrea de visualització de botons

Els següents tres tipus de botons es mostren d'esquerra a dreta. Els botons no es mostren, si no s'ha produït el símptoma corresponent o no s'ha especificat la configuració corresponent.
Botó per eliminar la memòria USB
: Pantalla de confirmació d'eliminació del dispositiu de memòria
Botó al procediment de recuperació/substitució/proveïment
: Pantalla del procediment per solucionar un encallament de paper
: Pantalla del procediment per solucionar un encallament de grapes o pantalla del procediment de reemplaçament del cartutx de grapes
: Pantalla del procediment de substitució del cartutx de tòner
: Pantalla del procediment de substitució del dipòsit de tòner residual
: Pantalla del procediment per treure restes de grapes/de perforació/de cisalla
: Pantalla de procediment de substitució de peces de recanvi
Botó <Canviar idioma/teclat>
: Pantalla de canvi d'idioma/teclat

Àrea de visualització de l'estat

L'estat de l'equip, els processos que s'estan executant, els errors, etc. es mostren mitjançant missatges i icones. Solucions per a cada missatge
57HJ-027