Elements mostrats a la pantalla <Inici>

En aquesta secció s'expliquen els elements mostrats a la pantalla <Inici>.

Botons de funció

Aquests botons permeten obrir les pantalles de funció bàsiques, com ara "Còpia" i "Llegir i enviar".
Quan configuracions i destinacions freqüentment utilitzades es registren com <Personal>/<Compartit>, s'afegeixen com a botons.
Quan mantingueu premut un botó, apareixeran els paràmetres relacionats amb el botó.

<Menú>

Aquest botó permet personalitzar i gestionar la pantalla <Inici>. També podeu mostrar el menú mantenint premut el fons.
La personalització de la pantalla <Inici> permet canviar la mida del fons i del botó. Les opcions de gestió permeten mostrar/amagar l'àrea de la cronologia, etc. Personalitzar la pantalla <Inici>
També podeu obrir <Menú> mantenint premut el fons de la pantalla <Inici>.

<Iniciar sessió>/<Finalitz. ses.>

Podeu iniciar/finalitzar sessió prement aquest botó. Inici de sessió a l'equip

<Inici>

També podeu accedir a la pantalla <Inici> prement aquest botó.

<Cronologia>

Podeu veure l'historial d'opcions i avisos d'algunes funcions. Per obtenir detalls, vegeu Especificacions de la visualització a la cronologia.

<Monitor estat>

Podeu consultar l'estat d'impressió, l'estat d'enviament/recepció de fax, l'historial d'ús, etc. També permet comprovar la quantitat de paper i tòner restants, l'estat d'error, etc. Ús de la pantalla tàctil

Àrea de visualització de botons

Els següents tres tipus de botons es mostren d'esquerra a dreta. Els botons no es mostren, si no s'ha produït el símptoma corresponent o no s'ha especificat la configuració corresponent.
Botó per eliminar la memòria USB
: Pantalla de confirmació d'eliminació del dispositiu de memòria
Botó al procediment de recuperació/substitució/proveïment
: Pantalla del procediment per solucionar un encallament de paper
: Pantalla del procediment per solucionar un encallament de grapes o pantalla del procediment de reemplaçament del cartutx de grapes
: Pantalla del procediment de substitució del cartutx de tòner
: Pantalla del procediment de substitució del dipòsit de tòner residual
: Pantalla del procediment per treure restes de grapes/de perforació/de cisalla
: Pantalla de procediment de substitució de peces de recanvi
Botó <Canviar idioma/teclat>
: Pantalla de canvi d'idioma/teclat

Àrea de visualització de l'estat

L'estat de l'equip, els processos que s'estan executant, els errors, etc. es mostren mitjançant missatges i icones. Solucions per a cada missatge
6RFE-029