Personalitzar la pantalla <Inici>

Aquesta secció explica el que es pot personalitzar i gestionar des dels elements que es mostren quan <Menú> es pressiona a la pantalla <Inici>.
Segons la configuració de <Permetre personalització pantalla d'inici per ús comú> i els privilegis de l'usuari amb inici de sessió, es pot mostrar una pantalla per seleccionar <Personalitzar per ús personal> o <Personalitzar per ús comú> quan es selecciona <Moure botons>, <Editar botons>, <Disposició de la pantalla d'inici> o <Opcions de fons>.
<Personalitzar per ús personal>: Seleccioneu aquesta opció per personalitzar la pantalla d'inici de l'usuari d'inici de sessió actual.
<Personalitzar per ús comú>: Seleccioneu-la per personalitzar la pantalla d'inici d'usuaris sense pantalla personalitzada, com usuaris hostes, sense inici de sessió, etc.

 <Moure botons>

Es poden moure botons de funció i botons personals/compartits.

 <Editar botons>

Només <Moure:> es pot utilitzar per botons de funció.
<Canviar nom>, <Eliminar> i <Moure> es poden utilitzar per botons personals/compartits.

 <Disposició de la pantalla d'inici>

Podeu seleccionar un dels següents elements per a la mida i el nombre de botons que es mostren en una sola pantalla.
<3 botons grans per pàgina>
<6 botons grans per pàgina>
<9 botons mitjans per pàgina>
<12 botons petits per pàgina>
<15 botons petits per pàgina>

 <Opcions de fons>

Es pot canviar la imatge de fons.

 <Opcions de gestió d'inici>

Disposeu de les opcions següents. (El text vermell i en negreta indica la configuració predeterminada).
<Permetre personalització pantalla d'inici per ús comú>: <On>/<Off>
<Permetre que usuaris no autent. usin la cronologia>: <On>/<Off>
<Permetre a usuaris connec. que usin la cronologia>: <On>/<Off>
<Tornar a l'inici un cop realitzat el treball>: <On>/<Off>
<Restringir funcions mostrades>: Seleccioneu les funcions que s'han d'amagar a la pantalla <Inici>.
L'operació d'aquesta configuració requereix privilegis d'administrador.
<Permetre personalització pantalla d'inici per ús comú>
Si s'activa, els usuari generals i els usuaris que no estiguin connectats poden desar botons compartits i personalitzar la pantalla d'inici per un ús comú.
<Tornar a l'inici un cop realitzat el treball>
Si s'activa, apareixerà la pantalla d'inici un cop realitzats els treballs mitjançant els botons compartits, els botons personals o la cronologia.
L'historial no es conserva a la cronologia quan un usuari no ha iniciat la sessió i s'estableix <Permetre que usuaris no autent. usin la cronologia> en <Off> o quan un usuari ha iniciat la sessió i s'estableix <Permetre a usuaris connec. que usin la cronologia> en <Off>.

 <Opcions de botó drecera a funció>

Es poden registrar botons de funcions com dreceres. Seleccioneu la destinació de registre i, a continuació, la funció de registre.
L'operació d'aquesta configuració requereix privilegis d'administrador.
Si no utilitzeu dreceres, seleccioneu <No assignat> a la llista.
57HJ-02W