Elements mostrats a la cronologia

Els elements que es mostren a la cronologia varien d'acord amb la funció. Els elements de cada funció es descriuen aquí.

Copy

 Índex de zoom

 Origen de paper

 Nombre de còpies

 Grapa (en blanc si no s'estableix)

 N en 1 (en blanc si no s'estableix)

 Configuració a les dues cares/quadern

 Mode de color

Les icones per a la configuració a les dues cares/quadern indiquen el següent.
No establert
Una cara a dues cares
Dues cares a una cara
Dues cares a dues cares
Orientació de pàgines a dues cares
Opció de quadern (lectura/no lectura de quadern)
Opció de quadern (lectura/no lectura de quadern) i original a dues cares

Fax

 Destinació

 Nombre de destinacions de difusió

 Originals de diferent mides (en blanc si no s'estableix)

 Dues cares (en blanc si no s'estableix)

 Resolució

 Mida de lectura

 Tipus de destinació

Les icones per a la configuració a les dues cares indiquen el següent.
Tipus llibre
Tipus calendari

Scan and Send

 Nombre de destinacions de difusió

 Primera destinació

 Format de fitxer

 Dues cares (en blanc si no s'estableix)

 Resolució

 Mida de lectura

 Tipus de destinació de la primera destinació

Les icones per a la configuració a les dues cares indiquen el següent.
Tipus llibre
Tipus calendari

Scan and Store (Mail Box)

 Número/nom de bústia

 Configuració N en 1

 Dues cares (en blanc si no s'estableix)

 Índex de zoom

 Mida de lectura

 Icona de la bústia (fix)

Les icones per a la configuració a les dues cares indiquen el següent.
Tipus llibre
Tipus calendari

Scan and Store (Espai avançat/Network)

 Nom de la carpeta

 Format de fitxer

 Dues cares (en blanc si no s'estableix)

 Resolució

 Mida de lectura

 Icona de la bústia

Les icones per a la configuració a les dues cares indiquen el següent.
Tipus llibre
Tipus calendari
57HJ-028