<Gestió del dispositiu>

Podeu especificar les opcions relacionades amb la gestió del dispositiu i productes opcionals.
<Opcions d'informació del dispositiu>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Introduïu el nom i la ubicació de la instal·lació per identificar l'equip.
<Opcions distribució informació dispositiu>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Configureu l'equip perquè enviï diverses opcions de l'equip (informació del dispositiu) a través de la xarxa i s'apliqui automàticament a altres impressores multifunció Canon. Distribució de la informació de dispositius a altres impressores multifunció Canon
<Mode de funcions limitades>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Si hi ha un error de funcionament en la unitat d'acabat, podeu limitar-ne l'ús temporalment i continuar utilitzant l'equip. Apareix un missatge que indica que cal contactar amb un distribuïdor local autoritzat de Canon
<Confirmar certificat signatura de dispositiu>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Comproveu les opcions detallades d'un certificat de signatura de dispositiu. També podeu verificar si el certificat és vàlid.
<Confirmar certificat de signatura d'usuari>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Comproveu les opcions detallades d'un certificat de signatura d'usuari disponible per a l'usuari que hagi iniciat sessió. També podeu verificar si el certificat és vàlid.
<Opcions de certificat>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Podeu gestionar les claus/certificats, certificats CA o llistes de revocació de certificats (CRL) que s'utilitzin a l'equip. També podeu establir el protocol d'estat de certificat en línia (OCSP).
<Mostrar estat treball abans d'autenticació>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Seleccioneu si voleu restringir l'accés a la pantalla <Monitor estat> quan feu servir un servei d'inici de sessió.
<Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Seleccioneu si voleu evitar que els usuaris puguin dur a terme operacions en els treballs d'altres usuaris a la pantalla <Monitor estat> quan es faci servir l'autenticació d'usuari.
<Mostrar registre de treballs>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Seleccioneu si voleu visualitzar registres de treballs a la pantalla <Monitor estat>. També podeu seleccionar si voleu permetre que el programari de gestió de dispositius recuperi registres de treballs de l'equip. Pantalles bàsiques de la pantalla tàctil
<Desar registre d'auditoria>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Seleccioneu si voleu començar a desar registres. Per obtenir informació sobre els tipus de registres, vegeu Especificacions del sistema.
<Recuperar registre d'autenticació de xarxa>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Seleccioneu si voleu començar a desar registres per a l'autenticació realitzada quan s'accedeix a l'equip a través de la xarxa, com quan imprimiu des d'un ordinador o accediu a l'Espai avançat.
<Desar registre d'operacions principals>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Seleccioneu si voleu desar un registre de les operacions amb tecles realitzades pels usuaris. Si analitzeu els registres desats, podeu inspeccionar com s'està utilitzant l'equip.
<Restringir l'accés del servei tècnic>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Podeu configurar l'equip perquè es restringeixin els canvis en la informació de l'usuari o en les opcions relacionades amb la seguretat quan el vostre distribuïdor Canon local autoritzat revisi o repari l'equip.
<Sincronitzar opcions personalitzades (client)>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Podeu sincronitzar les dades personalitzades de diverses impressores multifunció Canon en una xarxa. Fins i tot per a l'equip servidor, cal activar aquesta opció si voleu fer funcionar l'equip com a equip client. Inici de la sincronització d'opcions
<Sincronitzar opcions personalitzades (servidor)>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Podeu sincronitzar les dades personalitzades de diverses impressores multifunció Canon en una xarxa. No obstant això, també cal activar aquesta opció en un sol equip perquè funcioni com a servidor per a les impressores multifunció que duen a terme la sincronització. Inici de la sincronització d'opcions
<Permetre l'ús d'opcions personals>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Gestionar opcions personals>
Seleccioneu si voleu permetre que els usuaris que iniciïn la sessió a l'equip utilitzin la funció Personalització, és a dir, canviïn l'idioma de visualització, les opcions d'accessibilitat i la pantalla que es mostra després d'engegar o restaurar l'equip.
<Acció en excedir el nombre màxim d'usuaris>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Gestionar opcions personals>
Seleccioneu com voleu que l'equip processi les opcions personals dels usuaris o grups (informació d'opcions d'usuari) quan se supera el nombre d'opcions màxim que pot desar l'equip.
<Usar pantalla d'inici/restauració predeterminada>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Gestionar opcions personals>
Seleccioneu si voleu activar cada usuari per establir la pantalla que es mostra a l'inici o a la restauració.
<Usar emulació de targeta NFC>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Especifiqueu si utilitzeu les funcions NFC per connectar-vos a dispositius mòbils.
<Prohibir inicialització contrasenya de l'administrador>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Especifiqueu si voleu restringir les operacions d'<Inic. contras. administr.> ([Comptador/Informació de dispositiu] <Info. disp./altra>).
<Restringir operacions en mode especial>
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>
Seleccioneu si voleu restringir l'ús del mode especial, que serveix per tal que el servei tècnic pugui fer el manteniment.
6RFE-0J7