Còpia immediata interrompent altres treballs

Podeu copiar de manera immediata, encara que s'estigui duent a terme una altra operació. Aquesta opció és molt pràctica en casos en què voleu copiar algunes pàgines amb urgència, però a les impressions d'una altra persona encara els falta estona per acabar-se.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Interrompre> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
En cas que sigui necessari, especifiqueu les opcions de còpia. Operacions de còpia bàsiques
5
Premeu .
El treball anterior queda en pausa i comença la còpia d'interrupció.
Per cancel·lar la còpia d'interrupció, premeu <Interrompre> una altra vegada abans de prémer .
Quan acaba la cancel·lació de la còpia, es reprèn automàticament el treball anterior.
Durant la còpia d'interrupció, podeu activar una altra còpia d'interrupció. Quan acabi la còpia d'interrupció actual, s'iniciarà la següent còpia d'interrupció.
Encara que s'arribi al nombre límit de treballs de còpia reservats, es pot interrompre el procés de còpia.
CONSELLS
Podeu interrompre treballs amb un treball de còpia reservat (Operacions de còpia bàsiques).
Per cancel·lar el treball actual i portar a terme un treball de còpia reservada, premeu  <Còpia/Imprimir>  <Estat de treballs>  Seleccioneu el document que voleu copiar  <Interr./Prior. d'impressió>  <Interrompre i imprimir>.
Per portar a terme un treball de còpia reservada quan acabi el treball actual, premeu  <Còpia/Imprimir>  <Estat de treballs>  Seleccioneu el document que s'ha de copiar amb prioritat màxima  <Interr./Prior. d'impressió>  <Prioritat d'impressió>.
57HJ-045